Úklid Malešic – v hlavní roli David Matásek

V úterý 13. května odpoledne byla symbolicky uzavřena jarní úklidová sezóna mezinárodní kampaně Ukliďme svět. Mezi dobrovolníky byli také herci Národního divadla David Matásek, Filip Kaňkovský a Lucie Žáčková. Protože jejich jarní herecká sezóna ještě nekončí – na akci dorazili ihned po zkoušce – dvojnásobně si vážíme jejich nadšení pro dobrou věc.

Akci pořádala základní organizace Českého svazu ochránců přírody „Natura, quo vadis?“ s podporou ústředí Českého svazu ochránců přírody a Úřadu městské části Praha 10. Uklízelo se v Praze 10 – Malešicích v lese u železniční trati a zahrádkářských kolonií. Za necelé tři hodiny se podařilo 12 dobrovolníkům naplnit 50 pytlů. Odhadem to bylo 400 kg rozličného odpadu od střepů, přes plastové lahve, umělohmotné folie, kabely, po suť a jiný domovní odpad.

Kampaň Ukliďme svět (Clean Up the World) letos probíhá v České republice již dvaadvacátým rokem. Od samého počátku ji koordinuje Český svaz ochránců přírody, který jednotlivým pořadatelům zajišťuje materiální a metodickou podporu. Tradičním generálním partnerem kampaně je Nadační fond Veolia a za pomoc při včerejší akci děkujeme také Blance Šrámkové, manažerce nadačního fondu. 

„Ukliďme svět“ probíhá ve dvou kolech, jarním a podzimním. Jsme tedy v poločase a můžeme již bilancovat. Do letošního jarního kola se zapojilo bezmála 180 pořadatelů se dvěma stovkami akcí. Doposud se podařilo sesbírat přes 7 tisíc kg tříděného odpadu a přes 80 tun odpadu netříděného. K tomu všemu hory pneumatik, použitých matrací, 210 pytlů a plný kontejner dalšího odpadu, který nebylo možné zvážit. Všechen tento odpad byl nasbírán díky úsilí téměř 8 tisíc dobrovolníků, z nichž 3/4 tvořily děti a mládež. Dobrá polovina organizátorů navíc resumé úklidů ještě nestihla poslat, proto si na konečné výsledky musíme ještě počkat. Uklízelo se v městských parcích, přírodních rezervacích, kolem turistických cest, naučných stezek, řek a vodních ploch…

Jarní kolo máme tedy již téměř za sebou a plni očekávání se těšíme na kolo podzimní. Všem účastníkům děkujeme! Děkujeme také novinářům, kteří o této chvályhodné dobrovolnické akci informují širokou veřejnost. Jen málokdy se najde tolik nadšenců ochotných uklízet nepořádek, který nezpůsobili.

Více informací o kampani naleznete na: www.uklidmesvet.cz

Děkujeme generálnímu partnerovi kampaně Ukliďme svět Nadačnímu fondu Veolia za vytrvalou přízeň a podporu!

Bližší informace rádi poskytnou:
Ing. Milan Maršálek, ZO ČSOP 01/14 „Natura, quo vadis?“: 732 527 171
Markéta Pecková, koordinátorka kampaně Ukliďme svět v ČR, ČSOP: 222 516 115