V rámci 19. ročníku mezinárodní kampaně Ukliďme svět! proběhne v neděli 9. října 2011 úklid zelených ploch v městské části Praha 10. Akci pořádá základní organizace Českého svazu ochránců přírody „Natura, quo vadis?“. Uvítáme pomoc veřejnosti! Sraz dobrovolníků je v 9:00 u zdi Malešického parku (ulice Káranská). Do desítek akcí Ukliďme svět! se v tomto roce zapojilo už 15 000 dobrovolníků.
 
Akce kampaně Ukliďme svět! (Clean Up the World!) probíhají v těchto dnech ve více jak 100 zemích světa. V České republice kampaň od samého počátku koordinuje Český svaz ochránců přírody. Do akce se hlásí základní a mateřské školy, základní organizace ČSOP, městské a obecní úřady a další neziskové organizace (celkem 150 v roce 2009). Dobrovolníci uklízejí odpadky podél turistických cest a v okolí obcí, čistí koryta vodních toků a jejich břehy, odstraňují černé skládky, apod. Na mnoha místech jsou tyto aktivity spojeny s dalšími kulturními akcemi – výstavami, soutěžemi, výsadbou zeleně nebo posezeními u táborového ohně. Akce jsou otevřené veřejnosti.

ZO ČSOP 01/14 „Natura, quo vadis?“ se kampaně pravidelně účastní od roku 1999. Během uplynulých let se jí podařilo s pomocí veřejnosti a úřadu naší městské části vyčistit Malešické lesy, plochu před malešickou poliklinikou Plaňanská či například cyklostezku v Záběhlicích. Pokud vám není lhostejné naše zelené okolí, přijďte jí v neděli pomoci!

Všichni účastníci akce dostanou za odměnu občerstvení ve formě vynikajícího guláše a každý také dostane jednu úspornou žárovku dle vlastního výběru. „Nahrazením jedné obyčejné žárovky za úspornou dokážete v domácnosti ušetřit až 3 000 Kč za dobu její životnosti.“ nám k tomu řekl předseda organizace Tomáš Klouček. Účast na této akci se Vám tak může dost vyplatit. Více informací o této i dalších pořádaných akcích se dozvíte na www.natura-praha.org/ekocentrum.

Děkujeme všem dobrovolníkům, organizacím a sponzorům, kteří se do této kampaně zapojují!

Více informací naleznete na: www.csop.cz/uklidmesvet

Generálním partnerem této akce je Nadační fond Veolia.

Kontakt:

Tereza Vláčilová, Český svaz ochránců přírody, tel. 222516115

Tomáš Klouček, ZO ČSOP 01/14 „Natura, quo vadis?“, tel. 603 426 895