Unikátní rozletová voliéra v troskách

Záchranné stanice připravují uzdravené jedince na opětovné vypuštění do přírody. To vyžaduje přísný režim pro ošetřovatele, který zabrání léčenému zvířeti navyknout na člověka a domácí zvířata (např. psy) a který je základním předpokladem pro vypuštění. Před vypuštěním proběhne období rehabilitace a přípravy na vypuštění. V této době se ověřuje, zda je uzdravený jedinec schopen opatřit si potravu, vyhledat úkryt, bránit se účinně predátorům apod., zkrátka zda si zachoval nejenom dobrou pohyblivost, ale také svoje přirozené instinkty, které umožňují přežití. K tomuto účelu jsou záchranné stanice vybaveny speciální tzv. rozletovou voliérou, kterou jinde neuvidíte.

Rozletová voliéra v záchranné stanici v Libštátě byla pýchou a vzorem pro ostatní stanice, každoročně jí prošlo na 6 desítek vypouštěných ptáků. Na ploše cca 250 m, s přírodním biotopem, do jakého ptáci byli následně vypouštěni, včetně jezírka pro vodní ptactvo. Ostrůvek přírody obehnaný pletivem a přikrytý speciální nylonovou sítí. To proto, aby se dovnitř nedostali predátoři (např. kuny). Ptáci si zde sami loví potravu, vypouštěnou ze speciální nádoby, komunikují s volně žijícími druhy a procvičují křídla k letu na svobodu. Voliéra vydržela všechny rozmary počasí, vichřice stejně jako přívaly sněhu. Co však nevydržela, byl pád vzrostého stromu, který se rozpoltil při obzvlášť zuřivé vichřici v červenci a který poničil voliéru zcela zásadním způsobem. Základní konstrukce je zdeformovaná, kovové pletivo na mnoha místech rozrušené, napínací prvky ulomené, síť protržená.

Zvířata jsou v bezpečí, v náhradních voliérách, to bylo první, co v Libštátě zajistili. Teď je třeba urychleně vybudovat novou rozletovou voliéru, než přijde sníh. Ovšem to není levná záležitost, jenom síť přišla na 25 tisíc, nosná konstrukce na 15 tisíc, pletivo a jezero na 7 tisíc, speciální nádoba na myši 3 tisíce. To je 50 tisíc bez práce, bez dalších nákladů.

V podobných případech mnoho lidí přispívá menší či větší finanční částkou prostřednictvím veřejné sbírky Zvíře v nouzi č.ú.: 33553322/0800, kdy při uvedení variabilního symbolu 4506 se částka dostane přímo na účet záchranné stanice v Libštátě. Dále je možno přispět dárcovskou SMS ve tvaru DMS ZVIREVNOUZI LIBSTAT na číslo 87777 (platí pro všechny operátory). Cena DMS je 30,- Kč, příjemce vaší pomocí obdrží 27,- Kč.

Informace o sbírce Zvíře v nouzi najdete na www.zvirevnouzi.cz.

Kontakt:
František Včelák
Stanice pro handicapované živočichy, Libštát 95, 512 03
tel.: 732 228 801

http://libstat.zachranna.stanice.sweb.cz/