Usnesení vlády ohledně jezů není závazné pro úřady, rozhodl soud

Městský soud v Praze rozhodl, že Vláda nemůže konkrétnímu správnímu úřadu uložit povinnost, jak rozhodnout v konkrétním individuálním případě. Stalo se tak v projednávání žaloby Českého svazu ochránců přírody (ČSOP) základní organizace Fergunna, kterou bylo napadeno usnesení vlády prohlašující stavbu plavebního stupně Děčín za převažující veřejný zájem nad ochranou celoevropsky unikátní přírody.

Vláda České republiky ve svém usnesení ze 17. ledna toho roku rozhodla, že „ve vztahu k ochraně významně negativně ovlivněných lokalit soustavy Natura 2000 existují naléhavé důvody převažujícího veřejného zájmu na schválení „Koncepce vodní dopravy pro období 2016 – 2023 vč. opatření Realizace stavebních opatření odstraňujících úzká místa omezující plavební provoz zahrnujícího návrh záměru Plavební stupeň Děčín“. Vzhledem k tomu, že ve zmiňované koncepci je právě Plavební stupeň Děčín rozpracován do detailů zásadním způsobem přesahujících podrobnost koncepčního materiálu, a že i v usnesení Vlády je výslovně zmíněn, považuje Český svaz ochránců přírody toto rozhodnutí za bezprecedentní zásah Vlády do kompetence příslušných státních úřadů, neb právě jen ony jsou oprávněny na základě všech dostupných podkladů a informací posoudit v konkrétní věci, který veřejný zájem převažuje. ČSOP Fergunna proto podal žalobu, v níž požadoval zrušení předmětné části vládního usnesení.

Městský soud v Praze sice žalobě nevyhověl, neboť dospěl k názoru, že usnesení se týká pouze Koncepce vodní dopravy v obecné rovině, nikoliv konkrétních staveb v ní obsažených, zároveň však konstatuje klíčovou skutečnost, a to, že „Vláda usnesením nemůže konkrétnímu správnímu úřadu uložit povinnost, jak rozhodnout v konkrétním individuálním případě. Usnesení vlády tedy … není závazné pro konkrétní úřady obcí a krajů, které by v budoucnu rozhodovaly ve věci Plavebního stupně Děčín či jiných staveb obsažených v budoucí koncepci vodní dopravy.“

Bližší informace poskytne právní zástupce ČSOP, JUDr. Petr Svoboda, tel.: 732 626 937