Utajené údolí Lušová chrání vzácné druhy motýlů i orchideje a zve k návštěvám

Lušová, 25. 6. 2014 – Český svaz ochránců přírody (ČSOP) nabízí veřejnosti nový cíl výletů a vycházek. Informační panel představí místa valašské krajiny, kde rostou na jaře orchideje a v létě se objevují vzácní motýli. V rámci programu NET4GAS Blíž přírodě vzniklo na místě také posezení u studánky. Údolí Lušová se nachází 19 km od Vsetína a navštívit se dá v jakékoli roční době.
„Naší snahou bylo přiblížit tuto „výkladní skříň“ valašské krajiny na pomezí Halenkova a Nového Hrozenkova místním i turistům z daleka. Ukázat, že lidé, kteří zde stále maloplošně hospodaří, udržují přírodní bohatství pro nás i budoucí generace. Výsledkem této nelehké práce jsou pestré lesy, voňavé louky a obhospodařované pastviny, které poskytují vhodné podmínky pro početnou rodinu rostlin a zvířat,“ uvedl Jiří Pavelka, předseda ČSOP Orchidea Valašsko. 
Údolí Lušová představuje ukázku dosud velmi zachovalého fragmentu karpatské pastevní krajiny.  Nový informační panel kromě naučného textu obsahuje fotografie krajiny údolí z minulosti a současnosti. Dokumentuje tak velké změny, které v krajině nastaly během posledních desítek let. Dále je představeno několik druhů živočichů a rostlin, kteří jsou svou existencí závislí na trvalé, avšak šetrné údržbě karpatských pastvin a luk. Jedná se například o orchideje prstnantce májové nebo o motýly. Jedním z nich je modrásek černoskrvnný, který potřebuje ke svému životu bohaté porosty mateřídoušky a pak následnou péči mravenců včetně spásaných luk. Dalším ohroženým zástupcem je okáč kluběnkový, kterého je možné najít na celé Moravě už jenom v tomto údolí.  K životu vyhledává lesní louky, které však také mizí. Pokud tomu tak bude nadále, přijde naše příroda i o tento druh motýla.
„Nechránit přírodní bohatství, jakým je údolí Lušová, by bylo nenahraditelnou ztrátou. Proto nás těší, že s naší finanční pomocí ochránci z ČSOP Orchidea Valašsko přiblížili tento krásný kout republiky zas o trochu blíž veřejnosti,“ řekla Zuzana Kučerová, která má v NET4GAS program Blíž přírodě na starosti.
Vedle panelu byla také umístěna dřevěná lavice, která společně s udržovanou studánkou, vytvořili místo příjemného odpočinku s možností poučení pro místní obyvatele i turisty.

Kontakt: Lucie Matulová, tel.: 731 760 872