Uzdravený dudek poletí do Afriky

Otevřená zlomenina pažní kosti je u ptáků jedno z nejtěžších zranění, většinou končící trvalým hendikepem. Velkým úspěchem a dokladem vysoké chovatelské zdatnosti je vypuštění vzácného dudka chocholatého, kterého zachránili a plně uzdravili na záchranné stanici v Pátku u Poděbrad.

Dudek chocholatý (Upupa epops) vyhledává otevřenou krajinu s nízkou intenzitou zemědělství, pastviny a louky s drobnými lesíky, sady a skupinami starých doupných stromů. V České republice se jedná o  ohrožený druh a jeho početnost se odhaduje okolo 100 párů. Díky venkovnímu pastevectví hospodářských zvířat se dudek vrací zpět do polabské krajiny.

Dudek s otevřenou zlomeninou pažní kosti levého křídla se dostal do Záchranné stanice pro zraněné a handicapované živočichy v Pátku. Dudka ihned operovali na veterinární klinice v Českém Brodě. Po 3 týdnech byl dudek přemístěn do  rehabilitační voliéry, aby rozhýbal vyléčené křídlo. Přibližně  po 14 dnech bylo křídlo plně funkční a uzdravený dudek byl vypuštěn zpět do volné přírody na rybníku Zrcadlo nedaleko obce Budčeves. Dudek se při svém prvním volném letu krásně vznesl, přelétl celý rybník a usedl na topoly, po jeho zranění nebylo ani památky. Odnesl si s sebou na noze ornitologický kroužek, a proto je možné sledovat jeho další osud. V těchto dnech se začínají dudci, kteří jsou u nás povážováni za velmi vzácné ptáky, připravovat na odlet do teplých krajin. Tak co jediné mu popřát na svobodě: „Mnoho štěstí při cestě do Afriky a úspěšný návrat do svého rodiště!“.

Záchranná stanice v Pátku u Poděbrad patří do Národní sítě záchranných stanic podporované mj. Lesy České republiky, s.p.

 

Kontakt:

Luboš Vaněk, Pátek u Poděbrad (09/07 ZO ČSOP)
Stanice pro handicapované živočichy, Pátek 56, 290 01 Poděbrady
tel: 603 864 822
e-mail:
http://www.polabske-ekocentrum.cz/