V Poodří vznikla díky ČSOP a NET4GAS interaktivní stezka pro děti i dospělé

Stezka zábavnou a hravou formou seznamuje zájemce s přírodou na území, které až několikrát do roka zcela opanuje vodní živel. Na informačních panelech se návštěvník dozví o historii i současnosti nivní krajiny a její vládkyni – řece Odře. Zastavení jsou věnována obyvatelům nivy a zajímavostem z jejich života.
„V tomto roce si připomínáme 35. výročí vzniku ČSOP a já jsem moc rád, že díky zájmu o ochranu přírody a programu NET4GAS Blíž přírodě můžeme společně slavit již 67. takto zpřístupněnou lokalitu,“ uvedl předseda ČSOP Libor Ambrozek. „Program NET4GAS Blíž přírodě a spolupráce s ČSOP je pro nás příležitostí podílet se na environmentální výchově, otvírání přírodního bohatství veřejnosti a prohlubování respektu k cenným lokalitám v České republice. V podpoře projektů cílených na ochranu přírody a životního prostředí budeme pokračovat i nadále,“ dodal Radek Benčík, jednatel společnosti NET4GAS.
Slavnostní otevření proběhlo formou komentované procházky se soutěžemi pro děti a volnou diskuzí přítomných o praktické ochraně přírody. Malí návštěvníci si na vlastní oči vyzkoušeli, kolik vody pojme meandrující koryto a kolik napřímené. Zjistili, jaký zvuk vydává tvrdé a měkké dřevo a jak se ozývá záhadný pták chřástal, sáhli si na strom, který pokácel bobr, a zúčastnili se soutěže v házení žabek.
Stezka má tři nástupní místa a je dobře dosažitelná vlakem. „Pozorní návštěvníci mohou, budou-li mít trochu štěstí, během procházky spatřit oba druhy čápů, orla mořského, ledňáčka říčního, morčáka i bobra, a pokud se vydají na trasu brzy z jara, přivítají je lány medvědího česneku,“ uvedl Ondřej Bartoš z ČSOP Studénka, který stezku připravoval. Trasa je určena hlavně pro rodinné a školní výlety a za nepříliš mokrého počasí je sjízdná i pro terénní kočárek.

Kontakt:

ZO ČSOP Studénka,Ondřej Bartoš, tel.: 731  068 096,

Kancelář ÚVR ČSOP, Lucie Matulová, tel.: 731 760 872,