V Praze na Beránku vznikla dešťová zahrádka

Vybudování tzv. dešťoví zahrádky na Praze 12 je dalším příspěvkem k obnově vodního režimu v krajině, vzešlým z dlouhodobé spolupráce mezi Českým svazem ochránců přírody (ČSOP) a Nadačním fondem Veolia. Příspěvkem sice drobným, ale v podmínkách města velmi významným. Realizátorem projektu byla 01/71 ZO ČSOP Koniklec.

Autobusová točna Na Beránku se pyšní novou podobou. Zatravněná plocha uprostřed točny je protnuta vydlážděným kanálem, který donedávna odváděl veškerou dešťovou vodu z této plochy do kanalizace. Nyní byl kanál ve své nejnižší části přerušen tzv. dešťovou zahrádkou, prohlubní s hrázkou. Její hlavní funkcí je zpomalení odtoku dešťové vody a zajištění maximálního vsaku vody do půdy. Bude tak minimalizovat zbytečný odtok dešťové vody z této plochy pryč kanalizací, jak tomu bylo doposud. Přirozené zadržení a vsak vody podpoří i řada rostlin, které budou s příchodem jara na zahrádce vysázeny. Zahrádka se díky tomu stane nejen funkčním, ale i estetickým prvkem.

„Realizace dešťové zahrádky souvisí se situací v širším okolí. V uplynulých letech v okolí vznikla rozsáhlá výstavba a veškerá voda z ploch v jejím okolí odchází kanalizací pryč. Chybí pak v cenných mokřadech, které se zde zachovaly a o které naše organizace pečuje,“ vysvětluje PhDr. Dagmar Koucká z ČSOP Koniklec. „Věříme, že i toto opatření může napomoci vrátit vodu, kam patří, byť je to teprve první krok v dlouhé cestě k obnově zdejšího vodního režimu.“
„Nová podoba točny Na Beránku představuje moderní a ekologické řešení, jak zacházet s dešťovou vodou ve městě,“ zdůrazňuje Mgr. Vendula Valentová, ředitelka Nadačního fondu Veolia.

Projekt vítá i místostarostka Prahy 12 Ing. Eva Tylová. „Zasakování dešťové vody do terénu namísto jejího vypouštění do kanalizace doporučuje jako jedno z opatření Adaptační strategii ke klimatickým změnám v Praze 12,“ připomíná.

Vybudování dešťové zahrádky je součástí dlouhodobé spolupráce Českého svazu ochránců přírody a Nadačního fondu Veolia na projektu Vraťme vodu přírodě. Již loni byly v rámci této spolupráce realizovány na Praze 12 – taktéž základní organizací ČSOP Koniklec – úpravy nedalekého Cholupického mokřadu směřující k zachování jeho biologické rozmanitosti.

Za podporu při realizaci projektu dešťové zahrádky Na Beránku patří dále poděkování Hlavnímu městu Praha, Městské části Praha 12 a Technické správě komunikací.