V rámci akce Ukliďme svět! zmizely z přírody odpadky o váze 26 autobusů

Do letošního již třiadvacátého jarního kola kampaně Ukliďme svět! koordinované Českým svazem ochránců přírody (ČSOP) se přihlásilo 141 různých místních organizátorů, kteří na jaro přichystali přes 250 úklidových akcí po celé republice. Převážná většina akcí již proběhla a pořadatelé, tak jako každým rokem, nám i letos napsali, jak úklidy v jejich obcích, lesích, na březích řek či po horách probíhaly. Jak to dopadlo? Co je pro organizátory motivací a co všechno musí pro hladký průběh úklidu zařídit?

Nejdříve k číslům. Výsledky ze zhruba tří čtvrtin všech přihlášených akcí ukazují, že příroda v našem okolí je díky zapojení bezmála osmi a půl tisíce dobrovolníků o 260 tun odpadků lehčí! To znamená, že z přírody během jara zmizelo tolik odpadků, kolik odpovídá váze přibližně 26 autobusů. A to už je znát! 15 % z tohoto množství bylo dále vytříděno a svezeno do sběrných dvorů. Každý dobrovolník v průměru nasbíral 27 kg odpadků a to i přes to, že 60 % dobrovolníků byly děti, často i ty z mateřských školek.

Místa zaneřáděná odpadky jsou motivací většiny lidí, kteří se úklidů přírody a různých veřejných prostranství zúčastňují. Sympatické je, že na to, aby se pomohlo, není potřeba žádné zvláštní kvalifikace, stačí nadšení. Během 25 let, kdy kampaň Clean Up the World! (Ukliďme svět!) probíhá (v ČR 23 let), si jak v zahraničí, tak u nás získala značnou oblibu. Ročně se jí účastní kolem 18 tisíc dobrovolníků, mnoho organizátorů úklidy opakuje pravidelně každý rok, či dokonce každou (jarní i podzimní) sezónu.

Školy od mateřských až po střední často úklidem oslavují Den Země, který každoročně 22. dubna připomíná neblahé dopady člověka na životní prostředí. Učitelé vedle úklidů zařazují i trochu teorie, například přednášku o třídění a recyklaci. Motivací mnoha z nich je výchovný efekt, který úklid v praxi na děti má. Učitel musí děti seznámit z bezpečností práce, zajistit jim ochranné rukavice, pytle na sběr (dají se získat od ČSOP) a také nadhodit nějakou motivaci, třeba v podobě hry či soutěže (ČSOP vyhlašuje již druhým rokem fotografickou soutěž, pro každého účastníka je připravena samolepka). Když se to vše povede, je z toho pěkná a mezi žáky prý i oblíbená každoroční tradice, což mezi školami dokazují i mnohé organizátorské stálice jako ZŠ a MŠ Choustník, ZŠ a MŠ Holubov, ZŠ Jílové u Prahy a ZŠ Lučany nad Nisou. A co je pro školní pořadatele společnou odměnou? Všichni si chválí smysluplně využitý čas a zapálení malých sběračů.

Pokud úklid nepořádá škola, ale třeba spolek či jednotlivec, pak přibydou ještě další záležitosti, se kterými se organizátor musí poprat. Zaprvé musí sehnat dobrovolníky. Je samozřejmé, že lze požádat přátelé a blízké, s tím se většinou začíná. Jak ale nalákat další? Zkusit se dají sociální sítě, těmi se dá dosáhnout do okruhu známých. Nejlépe funguje propagace přímo v místě úklidu, někdo vylepuje plakáty (univerzální plakáty k dostání u ČSOP), jiný akci zveřejní v místním periodiku, televizi či rozhlase. Dobré je zapojení místního dětského oddílu, školy nebo třeba zaměstnanců firmy. (S propagací pomůže i ČSOP, všechny akce jsou zveřejněny na webu uklidmesvet.cz, společně s mapou). Pokud dobrovolníci v hojném počtu nepřijdou, není třeba akci hned rozpouštět, například TJ SK Bášť v 18 lidech naplnila odpadem z černé skládky osm kontejnerů o objemu 9 m3, což by zaplnilo menší bazén. Základní organizace ČSOP Botič Rokytka ve dvaceti lidech zvládla odstranit pěti tunovou skládku z okolí mokřadu Triangl v Praze, další „základka“ ČSOP ze Šumperka vyklidila v sedmi lidech z okolí Třemešských rybníků 350 kg odpadků.

Co dál s nasbíraným odpadem? Jednou z hlavních povinností organizátora je zajistit jeho svoz na místní řízenou skládku nebo do sběrného dvora. Vzhledem k tomu, že jde často o několik tun odpadu, musí se plánovat dopředu. Pokud je odpadu více, znamenalo by to totiž i uhradit poplatek za skládkování. Nejčastěji se organizátoři obracejí na obecní zastupitelstvo (pokud úklid nepořádá přímo někdo z obce), kterým nabídnou své dobrovolné úklidové služby veřejných prostranství výměnou za výlohy spojené s odvozem a likvidací odpadu. Požádat o pomoc lze i soukromé firmy, které se zabývají zpracováním nebo svozem odpadu, jako to udělala například ZŠ a MŠ Úprkova z Hradce. Lesy ČR také pomáhají, letos zařídily odvoz odpadu pro např. Spolek přátel v Rumburku, SVČ Rožnov pod Radhoštěm či Újezdský Strom.

O dalším rozměru kampaně se vyjádřila Správa Národního parku Šumava takto: „smyslem této kampaně není jen uklidit přírodu od odpadků, ale i zapojení jak jednotlivce, tak rodiny či celého kolektivu nebo zájmového oddílu k zájmu o životní prostředí.“ Na Šumavě se během 14 dní zapojilo 270 osob, v Krkonoších dokonce 300 dobrovolníků, co pročesali hory po nejběžnějších trasách během jediné soboty, odpadků to vyneslo na tři a půl tuny.

„Děkujeme všem účastníkům za nezištnou pomoc“, vzkazují organizátoři dobrovolníkům. K těm se Český svaz ochránců přírody přidává také, organizátorům posílá dík dvojnásobný. A pokud to na Vás udělalo dojem, přidejte se také. Na jaře se ještě pár akcí konat bude, na programu (23. 5.) je neobvyklý úklid přehrady Pastviny u Klášterce nad Orlicí, k němuž bude kromě suchozemského nasazen i potápěčský tým. Pak bude následovat letní přestávka, po níž úklidy odstartují znovu na podzim.

Více o tom, jak se zapojit nebo jak uspořádat kampaň na: uklidmesvet.cz, , 222 516 115