V síti letos uvízlo 200 tisíc účastníků!

Národní síť environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty (NS EVVO) je společný program Ministerstva životního prostředí a Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, koordinovaný Sdružením středisek ekologické výchovy Pavučina (SSEV) a Českým svazem ochránců přírody (ČSOP). Hlavním cílem je podpora činnosti v oblasti ekologického vzdělávání a osvěty. Letos se konal již dvanáctý ročník.

Jako každoročně se organizace zapojovaly do následujících modulů:
ekologické výukové programy pro žáky mateřských, základních a středních škol, vzdělávání studentů vyšších odborných a vysokých škol, vzdělávání pedagogických pracovníků, vzdělávání odborné veřejnosti, vzdělávání a osvěta široké veřejnosti nebo výměnné pobyty a stáže do zahraničí.
A letošní výsledek? V rámci programu se uskutečnilo:
 – 6 618 ekologických výukových programů pro žáky mateřských, základních a středních škol (331 328 účastníků)
– 133 akcí pro studenty VOŠ a VŠ (11 822 účastníků)
–  66 vzdělávacích akcí pro pedagogické pracovníky (1086 účastníků)
– 44 vzdělávacích akcí pro odbornou veřejnost (932 účastníků)
– 758 vzdělávacích a osvětových akcí pro širokou veřejnost (154 912 účastníků) – např. oslavy Dne Země, ekojarmarky, organizované vycházky, exkurze, spousta výstav a přednášek a mnoho dalších.
Celkem tedy přes 7 500 akcí pro více než 200 000 účastníků. Možná jste se některé zúčastnili i vy nebo vaši blízcí. Pak tedy víte, že to mělo smysl.

Bližší informace:

Václav Broukal, SSEV Pavučina, tel.: 234 621 386, www.narodnisit.cz

Stanislava Bartošová, Kancelář ÚVR ČSOP, tel.: 222 516 115