V záchranné stanici na Huslíku učí netopýry létat ve speciálních voliérách

Národní síť záchranných stanic, kterou koordinuje Český svaz ochránců přírody pravidelně podporují Lesy ČR, s.p. a každoročně jsou tak realizovány investiční projekty, na které je velmi těžké získat prostředky z jiných zdrojů. V rámci jednoho z projektů byly pořízeny speciální voliéry pro netopýry, kterých prochází rukama pracovníků všech stanici ročně tisíce.

V záchranné stanici na Huslíku (ZO ČSOP Polabí) se v letošním roce podařilo vybudovat dvě nové přenosné voliéry pro netopýry. Jedna slouží pro odchov odrostlejších mláďat, která potřebují získat letové schopnosti a orientaci v prostoru, druhá je větší a je určena pro zdokonalení letových schopností plně samostatných mláďat a dospělých jedinců po úrazech. Podle Luboše Vaňka, vedoucího záchranné stanice, se v loňském roce do areálu na Huslíku dostalo celkem 134 jedinců různých druhů netopýrů (např. netopýr černý, netopýr dlouhouchý, netopýr hvízdavý, netopýr nejmenší, netopýr parkový, netopýr pestrý, netopýr rezavý, netopýr ušatý, netopýr večerní, netopýr vousatý nebo netopýr vodní), 75 exemplářů bylo vypuštěno a 39 bylo přesunuto na náhradní zimoviště. Z tohoto celkového počtu bylo 8 jedinců v kategorii mláďat, z nichž se více než polovičku podařilo připravit a vypustit do přírody. „Díky novému modernímu přístupu k rehabilitaci zraněných netopýrů budeme schopni zvýšit jejich welfare a také úspěšnost jejich vypouštění“, uvedl Luboš Vaněk.

Český svaz ochránců přírody (zakladatel a koordinátor Národní sítě záchranných stanic) spolupracuje s Lesy České republiky, s.p. na řadě projektů v oblasti ochrany biodiverzity, záchrany handicapovaných živočichů i ekologické výchovy již 19 let. V letošním roce na tuto spolupráci LČR vyčlenily částku 2 000 000 Kč, ze které půl milionu připadne právě záchranným stanicím.

Kontakt:

Záchranná stanice Huslík u Poděbrad

Luboš Vaněk,

603864822,

Lesy České republiky, s.p.

Eva Jouklová, tisková mluvčí                        

725257900,