Vafky mohou znamenat smrt pro netopýry!

V posledních letech byli v Praze opakovaně zaznamenáni netopýři v plynových kamnech, takzvaných vafkách. Projevují se šramocením, škrabáním, někdy pískáním. Lze je pozorovat při výletu z kamen po západu slunce. Začíná topná sezóna a hrozí tedy nebezpečí, že po zažehnutí plynových kamen budou tito chránění živočichové za živa upáleni. Kromě velmi kruté smrti netopýrů dochází zároveň k poruše hoření plynových kamen a je třeba provést odbornou demontáž a opravu topného tělesa.

Zpočátku většinou obývají prostor mezi vývodnou rourou a zdivem, následně mohou proniknout do topného tělesa  – a jsou v pasti. Netopýři jsou velmi společenští, a často na sebe volají. To přiláká další a další jedince, a netopýři se pak z okolních štěrbin dostávají do vafek (přelezou přes ochranný koš či pod ním podlezou opadaným zdivem a prolezou rourou). Jsou-li vafky nepoužívané, netopýři zde uvíznou, hromadí se a zahnívají. Jsou-li používané občas, je to pro netopýry nejhorší, neboť se při zapálení kamen doslova zaživa upečou.

Ochránci přírody ze základní organizace ČSOP Nyctalus se rozhodli na tento problém upozornit, v několika vybraných pražských čtvrtích začali monitorovat úkryty pomocí ultrazvukového detektoru a zároveň o tomto problému informovat majitele bytů. Do budoucna by rádi docílili úpravy výrobní technické normy pro vyústění odvodu spalin. Doposud technické normy řešily pouze parametry pro hoření, nikoliv zabezpečení těles proti průniku ptáků a netopýrů.

V současné chvíli se zatím jediným možným řešením jeví zamezení návratu do úkrytu, případně odchyt netopýrů. V době nepřítomnosti netopýrů je pak možné provést pečlivé zazdění montážního otvoru ve fasádě a zakrytí vývodu spalin řídkou mřížkou, která neovlivní přívod vzduchu a odvod spalin, ale zamezí proniknutí netopýrů. Na konkrétním případě je bohužel ověřeno, že jednou vypuzení netopýři se vracejí a pronikají do nezajištěných trubek opakovaně. Jako vhodné řešení se jeví také vytvoření náhradního úkrytu umístěním vhodné netopýří budky poblíž vývodu vafek. Vzhledem k masovému zateplování paneláků, jehož důsledkem je ztráta velkého množství zejména zimních úkrytů netopýřích kolonií, lze očekávat, že počet případů netopýřích kolonií ve vafkách může vzrůstat.

Při podezření na netopýry ve vafkách, nebo když si všimnete vyletujících netopýrů, kontaktujte základní organizaci Českého svazu ochránců přírody Nyctalus na SOS netopýří lince 731 523 599. Ochránci vám pomohou netopýry šetrně vystěhovat a předejít tak nepříjemným komplikacím.

Projekt Mapování výskytu netopýrů ve vafkách ve vybraných pražských čtvrtích je jedním z více než dvou set projektů Národního programu Ochrana biodiverzity ČSOP, podpořeného Ministerstvem životního prostředí.