Valašsko loni oživil projekt Krajina pro lidi i přírodu

Projekt Krajina a lidi pro přírodu, který byl v loňském roce realizován v malebné valašské krajině na lokalitě Hradisko u Rožnova pod Radhoštěm, měl za cíl především zlepšení biologické rozmanitosti místní přírody, ale také třeba podpoření schopnosti krajiny zadržovat vodu. Projekt byl realizován Severomoravským regionálním sdružením Českého svazu ochránců přírody a financován byl z programu NET4GAS Blíž přírodě.  

První projektové zásahy v krajině pod zříceninou rožnovského hradu proběhly již v roce 2019, kdy se na lokalitě, také v rámci programu NET4GAS Blíž přírodě, povedlo obnovit stromořadí a aleje ovocných dřevin. Vysázeno bylo celkem 60 kusů starých a krajových odrůd jabloní, slivoní a třešní a díky tomu se podařilo zachovat pestrý ráz krajiny, který tu byl historicky spoluvytvářen člověkem a přírodou.

Na úspěchy prvních zásahů se realizátoři rozhodli navázat i v roce 2020 a vytvořili projekt Krajina pro lidi i přírodu. Cílem tohoto projektu byla další konkrétní opatření, která mají posílit rozmanitost místní krajiny. K původní výsadbě ovocných stromů přibylo 10 jabloní tradičních odrůd a také 9 dubů letních. Podél polní cesty bylo v šesti skupinách v celkové délce 120 m vysazeno celkem 160 keřů původních druhů (hlohů, šípkových růží, černých bezů, kalin, ptačích zobů, brslenů). Ty poskytnou úkryt, potravu a také nové hnízdní možnosti ptákům i dalším živočichům. Založena byla také květnatá louka, která byla zaseta semeny rostlin nasbíraných na valašských loukách v okolí. V historické aleji ovocných dřevin byly dále vytvořeny tři kamenice. Jedná se o hromady z vyskládaných kamenů a kusů starých kmenů, zakomponované do svahu meze, které poslouží jako biotop pro plazy a bezobratlé živočichy. Jako ukázka biotopu pro obojživelníky a zároveň jako prvek k zadržení vody v krajině byla na lokalitě vyhloubena tůň. Na okraji květnaté louky byla instalována informační tabule o projektu.

Na realizaci projektu s Českým svazem ochránců přírody spolupracovali i členové spolku Zdravý Rožnov, pracovníci Správy CHKO Beskydy či studenti místní střední školy, pro které byla zároveň připravena exkurze na lokalitě.

Společnost NET4GAS je generálním partnerem Českého svazu ochránců přírody od roku 2007. Kromě přímé ochrany přírody podporuje také například zpřístupnění cenných přírodních lokalit veřejnosti.

Bližší informace:

Kateřina Burešová ‒ koordinátor programu Blíž přírodě za ČSOP, T: 731 760 872, E:      

Zuzana Kučerová ‒ NET4GAS, s.r.o., T: 739 537 273, E:

Miroslav Dvorský ‒ Severomoravské regionální sdružení ČSOP (realizátor projektu), T: 728 585 009, E:

Český svaz ochránců přírody je spolek lidí, kteří mají rádi přírodu a chtějí ji aktivně chránit. V současné době máme téměř 7 000 členů. Mezi námi jsou profesionální odborníci i nadšení dobrovolníci, dospělí i děti. Každý může pomoci. Máte rádi přírodu? Přidejte se k nám! Více informací naleznete na www.csop.cz.

Společnost NET4GAS je spolehlivým a bezpečným provozovatelem přepravní soustavy pro zemní plyn v České republice a rozvíjí odpovědnou politiku ochrany životního prostředí s ohledem na současné a budoucí generace. Od toho se odvíjí nejen její odpovědné podnikání, ale také dlouhodobá strategie firemní filantropie realizovaná od roku 2007 v rámci programu NET4GAS Blíž přírodě. Je dlouholetým generálním partnerem Českého svazu ochránců přírody, se kterým se podílí na zpřístupnění přírodně cenných lokalit veřejnosti, údržbě a obnově takových míst a také celostátních přírodovědných soutěžích Zlatý list a Ekologická olympiáda. Více informací o programu a zpřístupněných lokalitách najdete na www.blizprirode.cz.