V okolí rybníka V seči nedaleko Jersína na Jihlavsku, který byl loni vykoupen v rámci kampaně Místo pro přírodu, vzniklo několik nových tůní. Budou sloužit obojživelníkům i vodnímu hmyzu.

V uplynulých dnech byly v blízkosti rybníka V seči vybudovány jedna větší a tři drobné tůně. Tůně budou sloužit jako náhradní stanoviště pro obojživelníky, vodní bezobratlé a další vzácné organismy vázané na vodní prostředí zejména v době letnění rybníku. Zároveň byly vybudovány dvě prohlubně přímo v ploše rybníka, které v době napuštění rybníka zvyšují členitost jeho dna a při nižším stavu vody či právě v době letnění mohou fungovat jako další tůně.

Letnění rybníků je starý, v dnešním intenzivním rybníkářském hospodaření již nepříliš používaný způsob péče o rybník. Znamená, že jednou za několik let je rybník zcela vypuštěn a ponechán jeden rok bez vody. Toto má význam k ozdravení rybníka (vyhynutí různých chorob ryb a dalších vodních organismů), zlepšuje přirozeným způsobem fyzikální a chemické vlastnosti rybníka (důkladné prokysličení dna napomáhá rozkladu nežádoucích zde usazených látek), umožňuje rozvoj specifické vegetaci, vázané právě na obnažená rybniční dna, a v dnešní době také zajišťuje eliminaci nepůvodních invazivních druhů ryb, jako je střevlička východní.

Dnes na většině rybníků probíhá intenzivní rybníkářské hospodaření nevyhovující jiným vodním organismům, než jsou produkční ryby. Aby měly obojživelníci, vodní hmyz i z rybářského hlediska nezajímavé druhy ryb kde přežít, vykoupil Český svaz ochránců přírody právě jeden z rybníků nedaleko Jersína na Jihlavsku. Postupně je zde obnovováno tradiční extenzivní rybníkářské hospodaření, které bylo pro celkový ekosystém rybníků optimální. Jeho součástí je právě i letnění.

Výkup rybníka proběhl z prostředků veřejné sbírky Místo pro přírodu (www.mistoproprirodu.cz). Přispět na záchranu dalších zajímavých přírodních lokalit můžete darem na sbírkový účet č. 9999922/0800.

O lokalitu pečuje Pozemkový spolek Mokřady (www.mokrady.wbs.cz). Vybudování tůní provedl s finančním přispěním Kraje Vysočina.