Vánoční nadílka pro zvířata v nouzi

Záchranné stanice pro volně žijící živočichy letos přijímají neuvěřitelné množství zvířat. Financí je naopak nedostatek. Ochranáři se proto obrací na veřejnost s žádostí o pomoc. Stejně tak jako na jaře i teď před Vánoci k tomu využívají Facebook. Na tři týdny je spuštěna akce Vánoční nadílka na FB stránkách Zvíře v nouzi věnovaných záchranným stanicím sdružených v Národní síti.

Krmivo pro hmyzožravé ptáky, vyhřívací podložky, pinzety nebo i speciální dudlíky na krmení mláďat vyráběné v USA – to je jen malý výčet věcí, které záchranné stanice pro svůj chod potřebují a ne vždy si je mohou dovolit pořídit. Pomoci zmírnit dopady současné krize na chod záchranných stanic může každý z nás. Prostřednictvím facebookové Vánoční nadílky si lze ve speciálním albu vybrat ze široké škály věcí začínajících na částce 50 Kč až po finančně nákladnější dárky v hodnotě okolo 1600 Kč. Zasláním konkrétní částky na sbírkový účet číslo 33 55 33 22/0800 dárce zajistí potřebné finance na jejich nákup.

Například mláďata savců, jako jsou zajíčci nebo srnčata, se neobejdou bez kvalitní náhražky mateřského mléka (také v nabídce dárků), ale důležité jsou také dudlíky, prostřednictvím kterých mláďata mléko přijímají. „Za více než 35 let své praxe nám prošly rukama tisíce mláďat. Stále se snažíme, abychom jim pobyt v našem zařízení co nejvíce zpříjemnili a dařilo se nám jich odchovat a navrátit co nejvíce. Díky tomu, že se zajímáme o způsoby, jak o zvířata pečují v zahraničí, opravdu se nám daří. Jako příklad mohu uvézt nákup speciálních dudlíků, které vyrábí v USA a nemají zatím na evropském trhu konkurenci. Jejich cena je však velmi vysoká,“ uvádí vedoucí stanice Huslík, Luboš Vaněk. Proto jsme i americké dudlíky do Vánoční nadílky zařadili.

Nevíte, co vybrat nebo chcete nechat výběr na nás? Pošlete na sbírkový účet libovolnou částku a do zprávy pro příjemce uveďte své jméno a text Vánoce. Za vybrané finance bude potřebné zboží zakoupeno a distribuováno do záchranných stanic. Z předávání bude připraven krátký report. Akce je časově omezena od 1. do 21. prosince 2020. Platby lze posílat do 23. prosince, ať může pomoc do stanic doputovat co nejdříve. Děkujeme, že pomáháte!

Finanční situace záchranných stanic, které každoročně pomohou více než 25 000 zvířatům v nouzi, je v současné době opravdu tíživá. Obavy mají stanice hlavně o budoucnost. Je více než jisté, že tam, kde měly stanice stabilní podporu od krajů, měst či místních firem, přinese příští rok obrovský propad. A zvířat v nouzi přitom neubývá.  Budeme vám proto vděčni za každý dar, který zašlete kdykoli během roku na konto veřejné sbírky Zvíře v nouzi číslo: 33 55 33 22/0800 nebo prostřednictvím dárcovské SMS. Více informací naleznete na našich stránkách www.zvirevnouzi.cz .

Kontakt: Zdeňka Nezmeškalová, Český svaz ochránců přírody, 774 155 155