Velké stěhování škeblí na Vltavě začíná

V důsledku opravy opěrné zdi lemující břeh Vltavy u Větrušic byla dnes v noci snížena hladina řeky až o 1,5 m. Jde o cca 10 km úsek mezi obcemi Roztoky a Libčice nad Vltavou. Tisíce škeblí se tak ocitlo na suchu. Český svaz ochránců přírody (ČSOP) se za pomoci desítek dobrovolníků během dnešního dne pokusí přenést všechny škeble zpátky do vody, aby je zachránil.

ČSOP na podobných akcích systematicky  spolupracuje s Povodím Vltavy, s.p. již třetím rokem. Dnešní akce však bude zřejmě zatím největší. Ve Vltavě pod Prahou lze očekávat výskyt desítek tisíc jedinců škeble říční, mohou se objevit i některé chráněné druhy mlžů. Aby nezahynuly, bude nutné je přenést zpátky do vody během dnešního dne. Proto ČSOP požádal o pomoc nejenom své členy, ale i základní školy v okolí a společnosti věnující se firemnímu dobrovolnictví. Účast na dnešní záchranné akci potvrdili pracovníci společnosti Vodafone i České spořitelny. Sbírat škeble tak dnes vyráží okolo 40 dobrovolníků a účast přislíbilo i několik desítek žáků základních škol v Roztokách u Prahy i Libčicích.