(Mladá Boleslav, 3. 4. 2014) Přírodní park Chlum u Mladé Boleslavi se v sobotu 5. dubna 2014 bude moci znovu nadechnout.  V rámci jarního kola celostátní kampaně Ukliďme svět se na 100 dobrovolníků pustí do velkého jarního úklidu – ovšem bez prachovek a vysavačů. Nasadí odolné pracovní rukavice a na území parku vysbírají odpadky, které jejich nehodní spoluobčané na místě zanechali.

Tato významná akce – největší svého druhu v regionu – se v Chlumu koná již pátým rokem. Vloni se do zdejšího úklidu zapojilo 100 nadšenců. Podařilo se jim nasbírat více jak 3 000 kg odpadků.

Hlavním iniciátorem a pořadatelem akce je ZO ČSOP Klenice; na spolupráci se dále podílejí zaměstnanci Mladoboleslavského muzea, děti z dětského domova v Krnsku, oddíl Mladých ochránců přírody, zaměstnanci firmy ŠKODA AUTO, a.s. V loňském roce úklid Chlumu svojí aktivní účastí podpořil i personální ředitel firmy ŠKODA AUTO, pan Bohdan Wojnar.

Ukliďme svět (Clean Up the World) je mezinárodní kampaň, která v České republice letos probíhá již dvaadvacátým rokem. Od samého počátku kampaň koordinuje Český svaz ochránců přírody (ČSOP), který jednotlivým pořadatelům zajišťuje materiální a metodickou podporu.
V ČR se do kampaně ročně zapojuje kolem dvou set pořadatelů – základní a mateřské školy, ZO ČSOP, městské a obecní úřady a další neziskové organizace – z nichž mnozí uspořádají i více různých akcí. Konkrétně loni to bylo 207 organizátorů a 280 akcí, jichž se zúčastnilo více jak 18 000 dobrovolníků (zhruba 2/3 z toho tvoří děti). Uklízí se v městských parcích, přírodních rezervacích, kolem turistických cest a vyhlídek, ale jsou i dobrodužnější akce, třeba několik tradičních vodáckých úklidů řek. Loni bylo sesbíráno na 170 tun odpadu. Všem nadšencům ochotným uklízet nepořádek, který nezpůsobili, děkujeme!
Děkujeme také novinářům, kteří o této chvályhodné dobrovolnické akci informují širokou veřejnost.  

Více informací o naleznete na: www.csop.cz/uklidmesvet

Generálním partnerem kampaně Ukliďme svět je Nadační fond Veolia.

Bližší informace rády poskytnou:
Milada Vrbová, předsedkyně pořádající organizace ZO ČSOP Klenice:  605 000 577
Markéta Pecková, koordinátorka kampaně Ukliďme svět v ČR, Český svaz ochránců přírody: 222 516 115