V rámci podzimního kola 18. ročníku kampaně Ukliďme svět! proběhne 11. září 2010 velký úklid Vltavy v úseku VD Lipno – Boršov nad Vltavou

Velké čištění Vltavy organizuje již od roku 1995 Sdružení pro Vltavu. Této akce se účastní nejen dobrovolníci a sportovní organizace, kterým není lhostejná čistota řeky a jejích břehů, ale daří se do této akce začlenit i orgány místní správy.

Vyčištěno bude 70 kilometrů řeky a jejího blízkého okolí. Každá část řeky bude čištěna po obou březích i v korytě řeky z lodí.

Do 18. ročníku kampaně Ukliďme svět! se v České republice přihlásilo 150 organizací, doposud se zapojilo 12 000 dobrovolníků. Do kampaně se hlásí základní a mateřské školy, základní organizace ČSOP, městské a obecní úřady a další neziskové organizace. Dobrovolníci uklízejí odpadky podél turistických cest a v okolí obcí, čistí koryta vodních toků a jejich břehy, odstraňují černé skládky, apod. Na mnoha místech jsou tyto aktivity spojeny s dalšími kulturními akcemi – výstavami, soutěžemi, výsadbou zeleně nebo posezeními u táborového ohně. Akce jsou otevřené veřejnosti.

Děkujeme všem dobrovolníkům, organizacím a sponzorům, kteří se do této kampaně zapojují!

Více informací naleznete na: www.csop.cz/uklidmesvet

Generálním partnerem této akce je Nadační fond Veolia.

Kontakt:

Tereza Vláčilová, Český svaz ochránců přírody, tel. 222 516 115

Petr Kolínský, Sdružení pro Vltavu, tel. 777 335 447, www.sdruzeniprovltavu.cz