Víkend pro přírodu – veřejnost může pomáhat přírodě!

Program Českého svazu ochránců přírody (ČSOP) Víkend pro přírodu se zdárně rozjel. Již máme za sebou tři akce s dobrovolníky. Další jsou naplánované od června až do začátku listopadu. Příroda potřebuje pomoci a lidských sil se nedostává! Neváhejte a přiložte s námi ruku k dílu. Akce na pomoc přírodě, na které potřebujeme dobrovolníky, naleznete na webových stránkách této kampaně www.vikendproprirodu.cz .

Máte volný víkend nebo třeba jen všední odpoledne, rádi byste udělali dobrou věc, ale nevíte, kde se zapojit? Přinášíme vám užitečný web www.vikendproprirodu.cz, kde se můžete hlásit na akce, které potřebují dobrovolníky, jako jste vy. Na webu akce přibývají průběžně, vyplatí se jej tedy sledovat pravidelně.

Z první akce máme již zpětnou vazbu, že se akce i přes nepřízeň počasí vyvedla, jednalo se o sázení stromů v aleji a komentované kroužkování ptáků. „Akce se zúčastnilo 11 dobrovolníků a většina z nich se zapojí i do následující péče o vysazené stromy,“ říká Lucie Černická, organizátorka první akce Víkend pro přírodu v tomto roce.

Další akce jsou plánované již od dneška, kdy probíhá brigáda v genofondovém sadu na Břevnově, pak následuje péče o lokality v Dětmarovicích, kde se bude kosit a hrabat pod dozorem ČSOP Cieszynianka, na konci června strávíme Den na Kosíři s ČSOP – RS Iris, opět se bude kosit a hrabat, a červen zakončíme Osvobozením Motýlího království pod dohledem ZO ČSOP Arion.

O prázdninách se mimo jiné můžete těšit na tradiční Kosení s pozemkovým spolkem Kosenka, Hrabošit budeme se zmíněným Arionem. Vícedenní akce v podobě Gorol campu, které proběhnou v září, pořádá již zmíněný pobočný spolek ČSOP Cieszynianka.

V Políčkách nad Papírnou a na lokalitě Kozének pak závěrem roku proběhne výsadba ovocných dřevin, zatím poslední akce je plánovaná na listopad tohoto roku.

Zájemci o výpomoc se hlásí přímo pořadateli akce, jsou tedy ve spojení a v případě špatného počasí, kdy se akce občas ruší, se zprávu dozvědí včas. Dobrovolníkem může být kdokoliv, kdo má čas a chuť se dané akce zúčastnit. Na mnoha akcích, hlavně těch vícedenních, jsou pro dobrovolníky připravené doprovodné programy, exkurze, komentované prohlídky nebo workshopy.

Z vydařené akce si pak všichni odvážejí skvělý pocit a úsměv na tváři, že se Víkend opět vydařil a oni pomohli přírodě.

Projekt Víkend pro přírodu v roce 2021 podpořilo Ministerstvo životního prostředí.