Ideálním místem pro setkání před výpravou do malebného údolí potoka Hasina i pro klidný odpočinek po vycházce naučnou stezkou je nový vstupní areál. Dnes jej slavnostně představila Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Hasina Louny. Kousek malebné přírody tak bude ode dneška pro veřejnost pomyslnou „vstupní branou“ do minulosti i současnosti přírodní památky Údolí Hasiny.

Vstupní areál nabízí kryté posezení i lavičky „pod širákem“. A z prvního panelu naučné stezky se návštěvník dozví, co ho vlastně čeká. Vstupní areál je zcela nový, vlastní naučná stezka byla vybudována již dříve, a to v 80. letech 20. století.

Kdo se rozhodne nejenom posedět, ale i stezku dlouhou cca 1,5 km projít, jistě nebude litovat. Horniny na pravém břehu potoka Hasina jsou jedním z nejproslulejších českých nalezišť pozůstatků druhohorních rostlin. Z těch současných tu může pozorný návštěvník spatřit například kavyl vláskovitý nebo bělozářku liliovitou. Údolí Hasiny je v okolní zemědělské krajině Žatecka také významným útočištěm mnoha chráněných druhů živočichů (např. ropucha zelená)  a rostlin (např. modřenec tenkokvětý). Kromě toho slouží i jako důležitá trasa pro stěhování mnoha druhů mezi teplým Poohřím a chladnějším Džbánem.

Český svaz ochránců přírody zpřístupňuje zajímavé lokality veřejnosti ve spolupráci s generálním partnerem ČSOP, společností RWE Transgas Net, v rámci projektu „RWE Transgas Net. Blíž přírodě.“ Jeho cílem je ochrana přírody prostřednictvím prezentace významných lokalit veřejnosti.

Bližší informace:

Zuzana Sýkorová
Kancelář Ústřední výkonné rady ČSOP
tel.: 731 760 872
e-mail:

Jiří Bělohoubek
Základní organizace ČSOP Hasina Louny
tel.: 774 739 774
e-mail: