Vítězům Ekologické olympiády mohou závidět i vysokoškoláci

V celostátním finále Ekologické olympiády středoškoláků, které proběhlo 12.–14. 6. v Hradcích nedaleko Českých Budějovic zvítězil tým sdružení Arachne soutěžící za Prahu, ve složení Jasna Simonová, Klára Daňková a Lucie Studená s počtem 214,5 bodů z celkem 263,5 možných. Jen o jediný bod méně získali druzí v pořadí, soutěžící z Biskupského gymnázia B. Balbína v Hradci Králové. V konkurenci 13 družstev z celé ČR se na třetím místě umístil tým Gymnázia Jírovcova z Českých Budějovic.

V národním kole přírodovědné soutěže, kterou pořádá Český svaz ochránců přírody, prověřovalo soutěžící deset odborníků v celé řadě disciplín. Studenti prošli nejen teoretickým testem a terénní stezkou, na které se prověřovalo poznávání přírodnin v souvislostech a vztazích, ale museli v rámci letošního tématu Obnova a rekultivace zmapovat starý lom a navrhnout optimální řešení jeho dalšího ekologického využití a údržby. Svůj projekt pak obhajovali před odbornou porotou.
Porota ocenila nejen znalosti, ale i vynikající projev týmů na prvních místech. Svou prezentaci měli studenti tak brilantní, že by jim ji mohli závidět mnozí vysokoškoláci. Podle přítomných odborníků by také znalosti většiny středoškolských soutěžících vystačily na některé základní zkoušky na přírodovědných vysokých školách. Tato skutečnost je o to zajímavější, že mezi soutěžícími jsou i týmy složené i ze studentů prvního ročníku gymnázia. V soutěži tedy mohou ještě v příštích ročnících pokračovat a zdokonalovat své dovednosti. S přípravou mohou začít již nyní. Příští, již 20. ročník Ekologické olympiády bude zahájen na přelomu srpna a září a ponese téma Geologické dědictví ČR.
Ekologickou olympiádu spoluvyhlašuje a finančně podporuje Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy. Celostátními partnery soutěže jsou společnosti NET4GAS, s. r. o. a Lesy České republiky, s. p.
Bližší  informace poskytne koordinátor soutěže: Jaroslav Síbrt,  e-mail: . Další informace o soutěži najdete též na internetových stránkách www.ekolympiada.cz.