Český svaz ochránců přírody (ČSOP) chrání prostřednictvím vlastnických práv pětadvacet přírodně cenných lokalit. Jednou z nich je i Vlčí hrdlo na jižní Moravě. Od roku 2009 se zde podařilo vykoupit již více jak 8 hektarů. Zatím poslední čtvrthektar právě nyní.
Území zvané Vlčí hrdlo se nachází v nivě řeky Moravy, nedaleko města Bzence. Zdejší překrásné květnaté louky byly za socialismu rozorány, nyní se díky Českému svazu ochránců přírody postupně vrací. Vlčí hrdlo však nejsou jen obnovující se louky. Je to též tůň bývalého říčního ramena a na okraji místy až „pralesovité“ mokřadní olšiny, kde roste již nyní několik vzácných druhů rostlin, jako třeba žebratka bahenní či ostřice vyvýšená, a žijí tisíce obojživelníků. Právě pro tuhle pestrost, pro možnost navrátit na nějaké místo Pomoraví kdysi běžnou, dnes však již poměrně vzácnou mozaiku zdejších typických biotopů, se Český svaz ochránců přírody v roce 2009 rozhodl zařadit Vlčí hrdlo do své kampaně Místo pro přírodu a začít zde vykupovat pozemky. Cílem je na bývalých polích či plochách zarostlých dnes invazivními druhy rostlin obnovit květnaté louky a současné mokřady ochránit před případným odvodněním, zavezením či jiným zničením. Díky stovkám dárců veřejné sbírky Místo pro přírodu i mravenčí práci členů místní organizace ČSOP s dohledáváním a oslovováním vlastníků desítek pozemků je dnes již ve vlastnictví či spoluvlastnictví Českého svazu ochránců přírody na Vlčím hrdle 8,03 hektaru, což je zhruba polovina plochy lokality. Přispět na další výkupy lze na konto kampaně 9999922/0800. Bližší informace o kampani Místo pro přírodu i všech vykoupených lokalitách naleznete na webových stránkách www.mistoproprirodu.cz či na facebookovém profilu www.facebook.com/mistoproprirodu.