Vlčímu hrdlu se vrací jeho přírodní pestrost

Území zvané Vlčí hrdlo se nachází v Pomoraví nedaleko města Bzence. Zdejší překrásné květnaté louky byly za socialismu rozorány, nyní je šance, aby se navrátily přírodě. Proto v loňském roce Český svaz ochránců přírody (ČSOP) zahájil kampaň na výkup Vlčího hrdla. Letos se podařilo vykoupit pět zdejších pozemků. A na ně se nyní vrací příroda.

 

V minulosti se mezi Strážnicí a Bzencem nacházely rozsáhlé vlhkomilné louky protkané meandry řeky Moravy a jejích přítoků. Charakter této krajiny dotvářely solitérní vrby. Význam krajiny byl nejen v její biodiverzitě, ale také při povodních, kdy se voda mohla volně rozlít po okolí. Za socialismu však byly téměř všechny louky přeměněny na nepříliš úrodná pole.

 

ČSOP se vloni rozhodl přírodě v návratu do těchto míst pomoci. Začal prostřednictvím sbírky  Místo pro přírodu vykupovat jednotlivé pozemky, aby bylo zajištěno, že již nebudou orány, a vrátí se na ně dřívější pestrost. Dosud již ČSOP vykoupil jeden a půl hektaru a příroda se na ně úspěšně vrací.
Níže položená místa znovu získávají mokřadní charakter a objevují se zde mnohé mokřadní druhy rostlin (např. několik druhů sítin, pryskyřník plamének, šišák vroubkovaný) i živočichů. Jen žab – kuněk, skokanů i ropuch – se zde na jaře narodily tisíce! Na sušších místech zde zahnízdili i někteří  ptáci jako konipas, bramborníček nebo ťuhýk. Často sem zaletují lovit dravci – moták pochop, moták pilich, dokonce tuto lokalitu pravidelně navštěvuje i orel mořský.

 

O vykoupené parcely bude pečovat zdejší základní organizace ČSOP Bílé Karpaty. A jak nám sdělila její předsedkyně Ivana Jongepierová, bude se jednat hlavně o kosení sušších míst se třtinou dvakrát ročně, podmáčená místa budou kosena jen jednou. 

 

Díky dárcům sbírky Místo pro přírodu je vykoupen na Vlčím hrdle jeden a půl hektaru pozemků. Celková rozloha je však minimálně 15 hektarů, tedy prostředků bude potřeba ještě mnohem více. Pokud chcete přispět k záchraně Vlčího hrdla, příspěvky lze posílat na konto kampaně Místo pro přírodu – 9999922/0800 – pod variabilním symbolem 109.

 

Bližší  informace:
Ivana Jongepierová,ZO  ČSOP Bílé Karpaty,  , tel.: 728 881 757
Stanislava Bartošová, kancelář ÚVR ČSOP, ,  tel: 721 113 950