Vráblovy paseky – historie soužití lidí a přírody v horách

Lužná, okres Vsetín; 30. září 2017: „Není zde život snadný, ale stojí za to tu žít“; takto popisuje život na gruntě obyvatelka Vráblových pasek paní Radomíra Kostuchová, chovatelka vzácných huculských koní.  Toto magické místo se zajímavou historií a cennou přírodou se rozhodli přiblížit návštěvníkům ochránci přírody ze Severomoravského regionálního sdružení Českého svazu ochránců přírody (ČSOP). Díky nim a spolupráci místních usedlíků zde vznikla nová zajímavá naučná stezka, a zároveň 83. lokalita programu NET4GAS Blíž přírodě.

Na bočním hřebenu Vizovických vrchů, v nadmořské výšce zhruba 600 m n. m., se nachází Vráblovy paseky. Toto území je ukázkou typické valašské krajiny s loukami, pastvinami, remízky a lesy s poměrně vysokým zastoupením bučin a typickým pasekářským osídlením. Název tohoto místa je odvozen od prvního majitele a na mapách je užíván dodnes. Lidé v tomto kamenitém kraji dokázali přežít v souladu se zákony přírody, někteří současní usedlíci jsou dokonce potomky původních obyvatel, kteří zde začali žít v 18. století, včetně rodu Vráblů.

 Kromě celoročně pasoucích se huculských koní, jejichž zdejší chov patří k největším na Moravě, je zde možné najít i poklady divoké přírody. Na loukách lze narazit na několik druhů orchidejí, např. vstavač mužský, vemeník dvoulistý, pětiprstku žežulník či hlavinku horskou. Na vypásaných sušších místech je možno nalézt stále vzácnější kociánek dvoudomý. Významnou dominantou je skoro 200 let starý Žídkův buk. Když budeme mít štěstí, můžeme zde slyšet chřástala polního, krutihlava obecného, nebo vidět na zemi hnízdit skřivana polního.

 „Že je ve Zlínském kraji spousty pozoruhodných přírodních míst, která stojí za to představit veřejnosti, dokládá nejen fakt, že se jedná již o jedenáctou lokalitu v tomto kraji zpřístupněnou Českým svazem ochránců přírody v rámci programu NET4GAS Blíž přírodě,“ vyzdvihla Zuzana Kučerová ze společnosti NET4GAS, která je generálním partnerem ČSOP od roku 2007.

 Naučná stezka, kterou zde vybudovalo Severomoravské regionální sdružení ČSOP, je dlouhá cca 1 200 metrů a má celkem 5 zastavení. Kromě informačních tabulí jsou instalovány také dvě fotografické panoramatické tabule, odpočinout a pokochat se je možné na dřevěné lavičce. Na první zastavení naučné stezky Vráblovy paseky návštěvník narazí zhruba po kilometru chůze po modré turistické značce vedoucí z obce Lužná.