Vydejte se do ovocné genofondové plochy, třeba na Břevnov

Český svaz ochránců přírody (ČSOP) se systematicky věnuje záchraně starých a krajových odrůd ovoce od roku 1998. Záchranné sortimenty starých odrůd ovoce jsou udržovány v síti genofondových ploch ČSOP. Aktuálně jich evidujeme více než 50. Tyto dnes již vzácné ovocné stromy si můžete prohlédnout na vlastní oči ve veřejně přístupných sadech a alejích. Odrůdově pestré sady, lze navštívit i v Praze na Břevnově.  Můžete přijít jako návštěvník nebo pomoci při dobrovolnických a výukových aktivitách, které na vybraných plochách pořádáme.

Návštěvnickou zajímavostí v lokalitě Břevnovského kláštera je obnovený unikátní informační systém k jednotlivým odrůdám ovocných stromů. Realizoval ho Český svaz ochránců přírody s podporou Hlavního města Prahy. Při procházce sadem si prostřednictvím na stromech umístěných cedulek s QR kódy mohou návštěvníci listovat přímo v terénu v databázi odrůd ČSOP a přečíst si podrobnosti o odrůdě či zobrazit mapku místa a stromů, kolem kterých se právě pohybují. „Předem si můžete odrůdovou mapu projít a podívat se, kde rostou odrůdy vašeho zájmu. Máte tak možnost navštívit celoroční živé muzeum stromů, které vás navíc v sezóně odmění ochutnávkou sladkých plodů“, konstatují Kateřina Štrossová a Martin Lípa z Českého svazu ochránců přírody.

V letošním roce proběhlo několik dobrovolnických aktivit a workshopů celoročního cyklu péče o extenzivní krajinotvorný sad s cílem prakticky ukázat a vysvětlit nezbytné aktivity pro údržbu sadu a zvýšit pozitivní vnímání těchto cenných zemědělských stanovišť.

Mezi prvky údržby například patří: jarní, letní či zimní řez dle druhu a potřeby ovocného stromu pro zapěstování koruny či její následné prosvětlení, odstranění odstříhaných či pořezaných větví. Péče o bylinné patro, odstraňování náletů, příprava či obnova a mulčování závlahových mís kolem stromů, seč a hrabání stařiny. Údržba úvazků stromů a oplůtků kolem nich. Na volných pozicích v genofondových plochách probíhá také dosadba ovocných stromů.

Názorná péče o sady starých odrůd letos probíhala i v areálu Břevnovského kláštera. Dobrovolníci na jaře pomohli vyhrabat suchou stařinu, aby se sad mohl opět zazelenat a sbírali odstříhané větve po prořezu ovocných stromů. Letní péče, která proběhla letos v červnu, byla zaměřena na čištění závlahových mís kolem mladých stromků, tak aby nic nebránilo jejich zdárnému růstu.

Pomoci můžete i vy. Pokud máte zájem dozvědět se více a sami si některé aktivity vyzkoušet můžete nás kontaktovat a my vám sdělíme nejbližší možný termín workshopu či dobrovolnických aktivit.

Aktivity programu Oživení starých odrůd podporují Lesy České republiky, s.p., které jsou generálním partnerem Národního programu Ochrana biodiverzity, Nadační fond Sberbank CZ, generální partner Oživení starých odrůd, a dále Ministerstvo zemědělství. Konání cyklu výstav starých ovocných odrůd v Domě ochránců přírody v Praze a osvětová činnost je možná díky městské části Praha 4 a hlavnímu městu Praze.

Ing. Kateřina Štrossová, Ing. Martin Lípa, Český svaz ochránců přírody, tel. 222 516 115, 777 086 620

foto ke stažení: https://www.zonerama.com/Tradicniodrudyovoce/Album/7386126