Vyhlášení programu Blíž přírodě na rok 2023

Rádi bychom Vás informovali, že bylo vyhlášeno letošní kolo podávání žádostí o podporu projektů z programu Blíž přírodě. Žádosti mohou podávat základní organizace ČSOP. Z důvodů omezených financí je možné v letošním roce podávat přihlášky pouze do dvou podprogramů – Nové lokality a Rekonstrukce. Podrobné informace včetně formulářů přihlášek a vzorů smluv naleznete zde: http://www.csop.cz/index.php?cis_menu=1&m1_id=1003&m2_id=1344&m3_id=1347&m_id_old=1344.

Přihlášky do podprogramu Nové lokality můžete podávat do 15. února 2023. Přihlášky do podprogramu Rekonstrukce můžete posílat během celého roku. Žádosti posílejte na emailovou adresu .

Budeme se těšit na Vaše projekty!