Vyrazte mezi kuňky, orchideje a motýly! Místa pro přírodu vás zvou.

Český svaz ochránců přírody (ČSOP) zve na zajímavé přírodní lokality. Nápovědou může být nové vydání „turistického miniprůvodce“ Místa pro přírodu Vás zvou.

Jaro nejenže klepe na dveře, ale v důsledku abnormálně mírné zimy jimi v mnoha regionech již prošlo. Už lze obdivovat první květiny (zdaleka ne jen sněženky), spatřil první motýly, v tůních potkat první žáby. Nejvyšší čas vyrazit do přírody. Třeba na některé z Míst pro přírodu.

V naší zemi dosud najdeme spousty krásných míst, plných života. A je řada míst, která by taková být mohla, stačí jim jen trochu pomoci. Bohužel však taková místa neustále mizí. Český svaz ochránců přírody se snaží, aby takováto místa nebyla zbytečně ničena, aby se jim dle jejich charakteru dostalo buď volnosti, nebo náležité péče. Jednou z cest je kampaň Místo pro přírodu, v jejímž rámci ČSOP vykupuje pozemky a za pomoci místních pozemkových spolků je přebírá do trvalé péče.

Místa pro přírodu však navzdory svému jménu nejsou pouze „pro přírodu“. Jsou i místy pro člověka, místy, kam mohou lidé přijít za poznáním i za odpočinkem. „Tato místa lidem neuzavíráme. Naopak – tam, kde je to vhodné, upravujeme přístupové cesty, budujeme naučné stezky či pozorovatelny. Jsme přesvědčeni, že přírodu není možné chránit bez jejího poznání a není možné ji poznat bez osobního prožitku, osobního kontaktu. Stavění zdí ze zákazů a příkazů tedy ve svém důsledku přírodu nechrání, ale poškozuje.“ říká Jan Moravec z Českého svazu ochránců přírody.

Brožura Místa pro přírodu Vás zvou, s podtitulem Malý průvodce po zachráněných lokalitách, vyšla již ve třetím rozšířeném vydání. Nalézt v ní lze stručné popisy, fotografie a GPS souřadnice 28 míst napříč republikou. Mokřady i stepi, pralesy i skály. Každý si může vybrat. Nastává nejvhodnější čas vzít průvodce do ruky a vyrazit do přírody. Miniprůvodce lze stáhnou v pdf na www.mistoproprirodu.cz/ke-stazeni či získat zdarma v papírové podobě v některém z ekocenter ČSOP (www.csop.cz/ekocentra). Pokud by někdo z řad turistických infocenter či jiných subjektů poskytujících veřejnosti turistické informace měl zájem o větší množství, nechť napíše na .

Na vydání průvodce přispělo Ministerstvo životního prostředí v rámci realizace projektu Podpora vzniku a rozvoje pozemkových spolků v ČR.

Poznámky:

Místo pro přírodu je kampaň Českého svazu ochránců přírody, jejímž cílem je výkup ohrožených přírodně cenných pozemků či pozemků, na něž se snažíme přírodu navracet. Za 17 let se takto díky finančním darům stovek dárců podařilo pro přírodu zachránit již více než 150 hektarů pozemků. Přispět na výkupy dalších lokalit můžete na konto veřejné sbírky Místo pro přírodu 9999922/0800 i vy. Bližší informace na www.mistoproprirodu.cz a na facebooku Místo pro přírodu.

Pozemkové spolky jsou neziskové organizace pečující o přírodní a kulturní dědictví na základě vlastnického či užívacího práva nebo v úzké spolupráci s vlastníky. Toto zaručuje zachování hodnot takovýchto míst i v budoucnosti. Hnutí pozemkových spolků, zahrnující dnes v České republice více jak šest desítek organizací, zastřešuje Český svaz ochránců přírody. Finančně podporuje hnutí pozemkových spolků Ministerstvo životního prostředí. Bližší informace na http://pozemkovespolky.csop.cz

Rok 2020 vyhlásil Český svaz ochránců přírody jako Rok orchidejí. Cílem je upozornit veřejnost na tyto zajímavé druhy rostlin a zejména na způsoby jejich ochrany. S mnoha různými druhy orchidejí se lze setkat i na více jak třetině lokalit popisovaných v miniprůvodci Místa pro přírodu Vás zvou.