Vzácné orchideje součástí nového Místa pro přírodu!

V rámci kampaně Místo pro přírodu se podařilo vykoupit další, už 37. lokalitu. Pozemky se nalézají v přírodní rezervaci Hutě, na Moravských Kopanicích v Bílých Karpatech, a roste na nich řada vzácných rostlin včetně orchidejí. Český svaz ochránců přírody vykupuje přírodně cenná území díky podpoře stovek dárců, kteří přispívají na konto veřejné sbírky Místo pro přírodu – 9999922/0800.

Hutě jsou pestrou mozaikou bývalých pastvin a květnatých luk s rozptýlenou zelení, starých ovocných sadů, lesíků a pramenišť s mokřady ve střední části Bílých Karpatech, v oblasti zvané Moravské Kopanice. Díky unikátní poloze se zde potkávají teplomilné i podhorské druhy rostlin a živočichů. Zejména co se rostlin týče, patří Hutě k druhově nejbohatším lokalitám v Evropě; vedle celé řady orchidejí tu roste například hořeček žlutavý karpatský, tolije bahenní, bařička bahenní či nenápadná kapradina hadí jazyk. Ze živočišné říše lze uvést alespoň motýla perleťovce dvouřadého, který se u nás nevyskytuje nikde jinde, než právě na jihovýchodní Moravě, vzácné šneky vrkoče bažinného a útlého či užovku stromovou, našeho nejvzácnějšího hada.

O lokalitu pečují členové a příznivci základního článku Hnutí Brontosaurus Mařatice. Každoročně zde pořádají dobrovolnické tábory, při nichž jsou nejcennější části rezervace ručně koseny.

Mohlo by se zdát, že vykupovat pozemky v rezervaci je zbytečné, že existence rezervace je dostatečnou ochranou. Jenže zkušenosti z poslední doby ukazují, že tomu tak být nemusí. Proti vlastníkovi, který nectí zákony, je i státní ochrana přírody často krátká. Žítková je navíc v současné době díky knihám o „bohyních“ asi nejpopulárnějším místem regionu, přitahujícím nejrůznější investory. „Pro nás jsou Hutě srdeční záležitostí, staráme se o ně již třicet let“, říká jeden z Mařatických Brontosaurů, jinak docent botaniky na Masarykově univerzitě Michal Hájek. „Riskovat jejich zničení nějakou nevhodnou komerční aktivitou, to bychom nepřenesli přes srdce. Když se před časem objevil jeden z klíčových pozemků na prodej, neváhali jsme a sami jsme si ho za vlastní úspory koupili. Když byl nyní na prodej další, naše finance na to již nestačily, a tak jsme požádali o pomoc Český svaz ochránců přírody.“ „Jelikož část nejcennějšího území s hojným výskytem orchidejí se vyskytuje mimo hranice přírodní rezervace, další výkupy na Hutích bychom rádi směřovaly právě tam“, dodává ještě.

Síla celostátní kampaně Místo pro přírodu spolu s nadšením místních dobrovolníků zajistí i Hutím, stejně jako dalším téměř čtyřem desítkám lokalit po celé republice, nerušenou budoucnost.

Na Hutích právě kvete například prstnatec bezový, jehož nejbohatší populace se nachází na jednom z vykoupených pozemků, vstavač kukačka, ostřice chlumní a tisíce prvosenek jarních, rozkvétá kozlík dvoudomý. V brzké době rozkvetou další orchideje – například vstavač vojenský a prstnatec májový – ale také třeba růže galská, která zde má vůbec nejsevernější lokalitu u nás. V červnu se můžeme z orchidejí těšit na hlavinku horskou či pětiprstku žežulník. V červenci zakončí „orchidejovou sezónu“ kruštík bahenní, spolu s ním se na Hutích ochmýří suchopýr širolistý a rozkvetou živné rostliny vzácných motýlů tužebník obecný a krvavec toten. Přijďte se podívat! A třeba i přiložit ruku k dílu. V létě se zde opět bude kosit; i když letos s ohledem na epidemiologickou situaci zřejmě v poněkud skromnějším měřítku. Informujte se u Pozemkového spolku Brontosaurus Mařatice na aktuální situaci.

Už teď se ale můžete podívat na videopozvánku, kterou natočil zástupce nastupující generace ochránců Hutí, třináctiletý Ondřej Hájek: https://youtu.be/TGtzle5TnFw.

Bližší informace
– Michal Hájek, Pozemkový spolek Brontosaurus Mařatice – tel.: 739 466 628
– Jan Moravec, koordinátor kampaně Místo pro přírodu – tel.: 777 063 340

Fotografie z lokality ke stažení na www.mistoproprirodu.cz/wp-content/uploads/2020/05/foto_hute.zip 

Poznámky:
Místo pro přírodu je kampaň Českého svazu ochránců přírody, jejímž cílem je výkup ohrožených přírodně cenných pozemků či pozemků, na něž se snažíme přírodu navracet. Za 17 let se takto díky finančním darům stovek dárců podařilo pro přírodu zachránit již více než 150 hektarů pozemků. Přispět na výkupy dalších lokalit můžete na konto veřejné sbírky Místo pro přírodu 9999922/0800 i vy. Bližší informace na www.mistoproprirodu.cz a na facebooku Místo pro přírodu.
Pozemkové spolky jsou neziskové organizace pečující o přírodní a kulturní dědictví na základě vlastnického či užívacího práva nebo v úzké spolupráci s vlastníky. Toto zaručuje zachování hodnot takovýchto míst i v budoucnosti. Hnutí pozemkových spolků, zahrnující dnes v České republice více jak šest desítek organizací, zastřešuje Český svaz ochránců přírody. Finančně podporuje hnutí pozemkových spolků Ministerstvo životního prostředí. Bližší informace na http://pozemkovespolky.csop.cz  
Rok 2020 vyhlásil Český svaz ochránců přírody jako Rok orchidejí. Cílem je upozornit veřejnost na tyto zajímavé druhy rostlin a zejména na způsoby jejich ochrany. Právě výkupy orchidejových lokalit a následná péče pozemkových spolků o ně je jedním z nejúčinnějších nástrojů jejich ochrany.