Vzácné rostliny objeveny na Karlovarsku

Český svaz ochránců přírody vykoupil v roce 2016 čtyři rybníčky u obce Toužim, především s cílem chránit místní populace obojživelníků. Ale během letošního roku se prokázalo, že lokalita je cenná nejen z hlediska živočichů, ale i rostlin.

V jednom z rybníčků se podařilo dohledat a určit vzácnou řasu lesklenku vlasatou. Výskyt této na vhodné prostředí velice citlivé řasy je považován za důkaz bohaté nabídky stanovišť na lokalitě.

Další vzácné objevy patří do říše cévnatých rostlin. Například nález růžkatce bradavčitého, který je chráněným, silně ohroženým druhem. Objev růžkatce bradavčitého je velmi potěšující – je důkazem toho, že byť rybníčky vznikly kdysi dávno činností člověka, dnes je lze považovat za přirozené biotopy.

Ze zajímavějších druhů rostlin lze dále jmenovat bublinatku jižní. Bublinatka je masožravá rostlina. Svou kořist, kterou tvoří drobný hmyz a jiní bezobratlí, lapá do speciálních měchýřků. Ty se dokážou otevřít během zlomku vteřiny a na základě podtlaku je kořist nasáta dovnitř měchýřku. Zde se natráví a rostlina z nich získá potřebné látky. Přestože bublinatka není ohroženým druhem, i její přítomnost svědčí o kvalitě rybníčků. V naší krajině, kde se většina vodních nádrží používá k intenzivnímu chovu kaprů, nemá ani tento druh mnoho šancí, kde se uchytit.

Lokalita byla vykoupena z veřejné sbírky Místo pro přírodu, kterou provozuje Český svaz ochránců přírody. Vybrané peníze slouží k vykupování ohrožených lokalit. Český svaz ochránců přírody se přitom zavazuje, že o vykoupené místo bude vhodně pečovat, aby se zde udržel či vznikl prostor vzácnějším druhům rostlin i živočichů. Přispět můžete i vy na konto 9999922/0800.

Martina Kišelová, Český svaz ochránců přírody, 222 516 115, 604 141 667