Z krajiny zmizel rekordní počet odpadků

19. ročník kampaně Ukliďme svět! byl mimořádně úspěšný. V České republice se letos do akcí na úklid odpadků a černých skládek zapojilo rekordních 210 organizací. „Svět“ uklízelo 17 574 dobrovolníků, z toho 13 636 dětí.  Příroda je díky nim čistší o 160 tun odpadu, z čehož se 30 % podařilo vytřídit.

Do celosvětové kampaně Clean Up the World, kterou u nás tradičně koordinuje Český svaz ochránců přírody (ČSOP), se přihlásily základní a mateřské školy, základní organizace ČSOP, městské a obecní úřady a další neziskové organizace. Dobrovolníci od jara uklízeli odpadky z chráněných území, podél turistických cest a v okolí obcí, čistili koryta vodních toků a jejich břehy, likvidovali černé skládky, apod. Mimo jiné se ve spolupráci se Sdružením pro Vltavu podařilo vyčistit od odpadků 70 km řeky Vltavy. Na mnoha místech byly tyto aktivity spojeny s dalšími kulturními akcemi – výstavami, soutěžemi, výsadbou zeleně nebo posezeními u táborového ohně.

Děkujeme všem dobrovolníkům, organizacím a sponzorům, kteří se do této kampaně zapojili!

Generálním partnerem této kampaně je Nadační fond Veolia.

Tereza Vláčilová

222 516 115