Za vzácnými orchidejemi pod keltským hradištěm

Český svaz ochránců přírody (ČSOP) otevřel naučnou stezku na hoře Vladař na Karlovarsku. Stezka představuje výsledky dlouhodobé spolupráce zdejší základní organizace ČSOP Alter Meles s Lesy České republiky při péči o zdejší unikátní orchidejové louky. Samotná naučná stezka o devíti zastaveních pak byla vybudována s podporou RWE Transgas Net, generálního partnera ČSOP.

Víte, co mají společného Keltové a Jan Žižka z Trocnova? Že kukačka není jen pták, ale i vzácná orchidej? Nebo čím se zabývají archeobotanikové? Pokud nad těmito otázkami váháte, přijďte se podívat na nově vybudovanou Naučnou stezku Vladař, která byla slavnostně otevřena tuto sobotu 17. října. Devět informačních panelů při červeně značené stezce z malé osady Vladořice až na vrchol majestátné hory Vladař, která, věrna svému jménu, ovládá celý kraj při horní Střele, vám prozradí nejen odpovědi na tyto otázky, ale i řadu dalších zajímavých informací.

Stezka vás provede botanicky unikátními loukami na úbočí Vladaře, o které ve spolupráci s Lesy České republiky již několik let pečuje základní organizace Českého svazu ochránců přírody Alter Meles. Tyto louky jsou mimo jiné poslední lokalitou výše zmíněné orchideje vstavače kukačky na Karlovarsku. Kdysi jedna z nejhojnějších orchidejí naší přírody, dnes silně ohroženého druhu, zde přežívá v několika posledních stech kusech. Aby vykvétala i v příštích letech, je nutné razantně omezit křoviny, kterými louky poté, co se zde před lety přestalo pást, zarůstají. Tuto náročnou činnost spolufinancují Lesy České republiky v rámci Národního programu Ochrana biodiverzity, jehož jsou generálním partnerem.

Naučnou stezku vybudovala ZO ČSOP Alter Meles za finanční podpory společnosti RWE Transgas Net, generálního partnera ČSOP, a Karlovarského kraje. Orchideje zde sice v těchto dnech neuvidíte, ale i v podzimním hávu je Vladař krásný. A alespoň bude mít důvod se sem znovu vracet.

Bližší informace:

 
Václav Lupínek
ZO ČSOP Alter meles
tel.: 723 333 191
e-mail:

Patrik Sláma
Kancelář ÚVR ČSOP
tel.: 731 760 872
e-mail:
www.csop.cz