Začalo jaro. Začal každoroční masakr zajíčků!

Začalo jaro. Rodí se malí zajíčci. Velmi mnoho se jich rodí ve městech, na trávě či sněhu přímo mezi paneláky. Lehce se stane, že je naleznou a seberou lidé či jejich psi. Tím je velmi pravděpodobně odsoudí k smrti. Prvního takového zajíčka přijala Pražská zvířecí záchranka v pátek 8.3. 2013.
 
Malého zajíčka, který byl starý pár dní, přinesl své majitelce pes z pole v pražské Libuši. Paní správně zavolala na číslo 774 155 155 Pražské zvířecí záchranky, kterou provozuje Český svaz ochránců přírody (ČSOP). Zajíček je nyní umístěn v Záchranné stanici hlavního města Prahy v Jinonicích, kde se ho místní odborníci pokusí zachránit. Ačkoli ho pes nijak nezranil, bude to vzhledem k jeho věku velmi obtížné. Jen za loňský rok přijali ochránci přírody v Praze 52 malých zajíčků. Z tohoto počtu se však zpět do přírody dostalo pouze 19 dospělých zajíců. 5 jich bylo umístěno v oboře a 28 jich umělý odchov nepřežilo. Libušský zajíček má tedy pravděpodobnost, že se vrátí do přírody, jen zhruba třetinovou.

Nejčastějším důvodem příjmu malých mláďat zajíce polního je lidská neznalost a snaha pomoci tam, kde to není potřeba. Lidé se  při nálezu malých zajíčků domnívají, že jsou opuštění a potřebují pomoc. Nepotřebují! Zaječice zanechávají svá mláďata o samotě a vracejí se k nim pouze, aby je nakojily, což navíc činí pouze jednou či dvakrát za den. Mláďata tráví většinu času v naprosté samotě. Chrání je jejich zbarvení a nelze je vypátrat ani po čichu. Mláďata, která jsou přitisknutá k zemi, nepískají, neběhají, nejsou opuštěná! V městském prostředí, zahlceném lidskými i psími vůněmi dokonce ani neplatí to, co v divoké přírodě. Totiž, že pokud se člověk či pes zajíčka dotkne, matka už ho zpátky kvůli pachu nepřijme. Proto, i když vám zajíčka ve městě přinese dítě nebo pes, pokud víte, kde přibližně (+/- 20 m) ho nalezli, okamžitě ho tam vraťte! Pouze zajíčci viditelně zranění nebo zmateně pištící a pobíhající patří do záchranné stanice.

Pražská zvířecí záchranka pomáhá zvířatům v nouzi od roku 2009. Za dobu své existence pomohla několika stovkám divokých zvířat v nouzi. Její činnost je financována pouze z darů veřejnosti. Pokud můžete, pomozte prosím Pražské zvířecí záchrance v dalším fungování. Informaci jak pomoci dostanete na telefonu 774 155 155 případně na emailu .