Záchrana ježků je v plném proudu!

Pražské zvířecí záchrance začala ježčí sezóna. Přibývá lidí, kteří nalezli malého ježka a chtějí po záchranářích, aby se o něj postarali. Opakuje se tak stejná situace jako každým rokem –  lidé bezhlavě sbírají ježky ve snaze jim pomoci. Často však sbírají ježky zcela zbytečně, čímž jim ubližují a navíc porušují zákon! Ježčí kalendář, zveřejněný na webu www.zvirevnouzi.cz, pomůže každému při rozhodování, jak s nalezeným ježkem naložit.

Ježek, stejně jako každý jiný volně žijící živočich, má ze všeho nejraději svobodu. Pokud seberete v této době z přírody zdravého ježka, který má dostatečnou váhu na zazimování, ublížíte mu a navíc se dopustíte přestupku podle zákona na ochranu zvířat proti týrání! Mladí ježci se po opuštění svého hnízda učí si samostatně vyhledávat potravu. Navíc si hledají vhodný prostor pro zimování. Jestliže teď takového ježka lidé seberou, o tuto zkušenost ho připraví, a způsobí mu velký problém. Zdravý ježek patří do přírody, ne do lidských rukou!

Lidé běžně ježčata sbírají a vozí bez předchozího zavolání rovnou do Domu ochránců přírody v Michli. V takovém případě ubližují nejen ježkovi, ale i ochráncům. Mnohdy naši pracovníci nedělají nic jiného, než že ježka odvezou zpět na místo, kde byl nalezen.  To samozřejmě záchranáře velmi zatěžuje. V současné době je navíc Pražská zvířecí záchranka ve velké finanční tísni a každý ježek, kterého takto zbytečně přijme, pro ni znamená zbytečné výdaje.

Jak se tedy chovat k ježkům? Obecně platí, že až do druhé poloviny října není dobré nezraněné ježky z přírody brát, nejedná-li se o malého kojence, který je poblíž zničeného hnízda. Od druhé poloviny října je pak nutné pomoci pouze takovému ježkovi, který má méně než 350 gramů, což se přibližně podobá velikosti roztažené dlaně dospělého člověka. Pokud si přeci jen nebude nálezce malého ježka jistý, může se podívat na stránky www.zvirevnouzi.cz, kde v rubrice „Zvířecí poradna“ najde Ježčí kalendář a v něm fotografie a popis ježků, kteří v daném období skutečně potřebují pomoc. Radu dostane také na dispečinku zvířecí záchranky 774 155 155.    

V Praze a na Černošicku se o ježky i další volně žijící živočichy stará Pražská zvířecí záchranka. Od roku 2009, kdy zahájila svůj provoz, zachránila její posádka více než 700 zraněných či jinak handicapovaných divokých zvířat. V dalších stovkách případů odborníci poskytli rady na telefonu, jak se v případě nálezu zvířete zachovat. Od jara 2010 však záchranáři nedostávají žádné finanční dotace. Spoléhají se tak pouze na drobné finanční dary od běžných občanů a neustále hledají sponzora, který by pomohl zvířecí záchrance přežít. Pokud můžete, přispějte prosím záchranářům a pomozte jim zachránit další stovky zvířat. Peníze můžete posílat na č. ú.: 33 55 33 22/0800 v.s. 1111. V případě zájmu o větší podporu či informace o způsobu pomoci, kontaktujte záchranáře na e-mailu , případně na telefonu 774 155 155. Děkujeme!