Záchrana roubené školy z 18. století

Český svaz ochránců přírody (ČSOP) za významné pomoci státního podniku Lesy České republiky (LČR) zachránil a obnovil budovu historické roubené školy pocházející z poloviny osmnáctého století. Škola, původem z Všestar u Hradce Králové, nyní stojí v Podorlickém skanzenu v Krňovicích, který provozuje základní organizace ČSOP Orlice. LČR na podobných projektech s ČSOP smluvně spolupracují již od roku 1999.

Záchrana roubené školy, jejíž vznik se datuje okolo roku 1750, je jedním z 13 projektů ČSOP podpořených letos z prostředků LČR v programu Dřevo 2009. Program Dřevo je určen na podporu pořizování dřevěného vybavení Ekocenter (středisek ekologické výchovy) ČSOP.

Podorlický skanzen v Krňovicích je jedním z nejnavštěvovanějších Ekocenter a jediným, kterému byly z programu Dřevo 2009 podpořeny hned dva projekty. Tím druhým je pořízení funkčních replik vybavení na zpracování lnu – 1 ks drhlenu na odstraňování tobolek z rostlin lnu, 2 ks vochlovacích stolic a 2 ks lámaček lnu – tzv. měďlic. Návštěvníci skanzenu, především žáci základních škol z celého Královéhradeckého kraje si na těchto nástrojích mohou vyzkoušet, jak zpracovávaly len naše praprababičky.

Kromě programu Dřevo spolupracují ČSOP a LČR na několika dalších významných programech. Předseda ČSOP RNDr. Libor Ambrozek k tomu dodává: „Český svaz ochránců přírody prostřednictvím stovek našich dobrovolníků realizuje pro Lesy ČR především projekty zaměřené na mapování výskytu vzácných druhů rostlin a živočichů. Jsme rádi, že výsledky, které získáváme, Lesy zohledňují ve své práci.“ LČR se letos staly generálním partnerem Národního programu ČSOP Ochrana biodiverzity. Podporují i Národní síť záchranných stanic pro handicapované živočichy a řadu ekovýchovných a osvětových aktivit.

„Lesníci se odjakživa snaží udržovat citlivou rovnováhu mezi zprostředkováním užitku lidem a službou přírodě. Svaz ochránců přírody je proto přirozeným partnerem. I díky němu se nám daří úspěšně naplňovat obě roviny našeho poslání“, dodává Michal Kačena, mluvčí Lesů ČR.
Za období desetileté spolupráce se podařilo společně realizovat ekologické a osvětové aktivity v hodnotě desítek milionů Kč.

V Krňovicích, dne 20. 10. 2009

Ing. Petr Stýblo, ČSOP, tel.: 602 395 473
        Ing. Michal Kačena, LČR, tel.: 724 699 446