Záchrana tisícovek škeblí ve Vranské přehradě

Český svaz ochránců přírody (ČSOP) ve spolupráci s Povodím Vltavy, s.p. a řadou dobrovolníků tento týden přenesl do bezpečí více jak 20 000 škeblí, ohrožených vypouštěním přehrady ve Vraném nad Vltavou. Dlouho plánované akce se zúčastnilo okolo padesáti dobrovolníků. Pomáhali i žáci základní školy ve Vraném nad Vltavou.

Od pondělí, kdy se přehrada začala upouštět, až do dneška pracovalo na cca 30 km obnažených břehů Vltavy a Sázavy téměř padesát dobrovolníků. Sbíraly se škeble, které uvázly na suchu, a přenášely se do vody.  Kromě běžných škeblí říčních se podařilo zachránit i několik tisícovek vzácného, kriticky ohroženého mlže – velevruba malířského. Nová, velmi početná populace této vzácné škeble byla překvapivě objevena přímo na plážích kempů ve Vraném nad Vltavou.

Ochránci přírody děkují všem místním obyvatelům, chatařům, rybářům a především žákům základní školy ve Vraném, kteří se dobrovolně pustili do obětavé práce a odnášeli škeble uvízlé v usychajícím bahně do bezpečí. Je však možné, že se nepodařilo nalézt všechny ohrožené mlže. Proto ČSOP vyzývá, ať kdokoliv, kdo na suchu nalezne větší množství škeblí a nebude v jeho silách je všechny odnést dále do vody, zavolá na pomoc pražskou záchranku pro zvířata, tel. 774 155 155, která záchranu škeblí koordinuje.
 

Petr Stýblo, Český svaz ochránců přírody, tel. 602 395 473