Záchrana vzácné jalovcové stráně

V prosinci se podařilo Českému svazu ochránců přírody (ČSOP) úspěšně završit záchranu cenné jalovcové stráně nedaleko Vlašimi. Stráň byla vykoupena díky dárcům veřejné sbírky Místo pro přírodu.
Lokalita Na ostrově je výjimečná především množstvím chráněných jalovcových keřů a na ně vázaných vzácných druhů hmyzu a hub. Kdysi zde byly obecní pastviny, což jalovcům vyhovovalo. V polovině 20. století však byla stráň zalesněna a jalovcům, které vyžadují světlo, se podmínky pro život rapidně zhoršily. Naštěstí přišla záchrana v podobě ČSOP Vlašim, který se o unikátní stráň začal hned po svém vzniku v roce 1990 starat. Pustil se do prosvětlování porostů a kosení. Od počátku však bylo jasné, že ideální by byl pro lokalitu návrat pastvy.
„Návrat pastvy na lokalitu Na ostrově nebyl jednoduchý. Pozemky jsou vedené jako les a v lese je u nás pastva zákonem zakázána. Podařilo se nám získat výjimku na pastvu v lese, možná jako jediným v republice. A tak se mohly po několika desetiletích na stráň opět vrátit ovce a kozy,“ vzpomíná Karel Kříž, jednatel ČSOP Vlašim. To oceňuje i řada odborníků. „Znám jalovcovou stráň Na ostrově od sedmdesátých let. S potěšením sleduji, že se do území znovu vrátily ovce. Pastva prospívá nejen jalovcům, ale umožní obnovu celého biotopu teplomilných trávníků, který je na Podblanicku vzácný,“ konstatuje například docent Václav Zelený z České zemědělské univerzity.
V roce 2010 ale došlo k změně vlastníka pozemků a výsledky dlouholeté péče i prošlapávání úředních postupů byly náhle v ohrožení, neboť nový vlastník upřednostňoval klasické lesní hospodaření na produkci dřeva. Výsledkem jednání o způsobu dalšího hospodaření byla nabídka odkupu pozemků, kterou Český svaz ochránců přírody rád využil.
„Naším cílem je Na ostrově postupně obnovit kousek zaniklé pastevní krajiny na Podblanicku. Výkup pozemků nám uskutečnění tohoto cíle umožní,“ uzavírá Karel Kříž.
Lokalita Na ostrově je jednou z 22 lokalit, které se Českému svazu ochránců přírody díky veřejné sbírce Místo pro přírodu podařilo zachránit. Podpořit další záchranné výkupy může každý, a to i malou částkou, příspěvkem na konto 9999922/0800. V předvánočním období je navíc možné získat Vánoční dárkový certifikát jako netradiční dárek. Více informací naleznete na www.mistoproprirodu.cz.