Záchrana zvířat: Libštát se loučí a první letošní zraněná zvířata

Národní síť záchranných stanic, kterou koordinuje Český svaz ochránců přírody (ČSOP), opustila na počátku roku záchranná stanice v podkrkonošském Libštátu. Její území funkčně pokryly záchranné stanice Jaroměř, Huslík u Poděbrad a liberecká Archa. Změna byla dlouho připravovaná a tak se na fungování sítě nijak vážně neprojevila. Ač na tento rok nejsou zajištěné finance, stanice nemohou svojí činnost přerušit. Už první den tohoto roku přijaly do péče několik těžce zraněných zvířat.

Františkovi Včelákovi prošly rukama v jeho záchranné stanici v Libštátu tisíce zvířat. Zároveň se na konci 90. let podílel na vzniku Národní sítě záchranných stanic, která pokryla území celé republiky tak, aby kdekoliv existovala stanice pověřená kdykoliv odborně pomoci se záchranou divokých zvířat v nouzi. Tato síť měla na konci roku 2021 celkem 35 členských stanic. Na Nový rok už to bylo jen 34. František – již dávno v důchodovém věku – učinil dlouho odkládaný krok a stanici zrušil. Národní síť však byla připravena a „jeho“ území pokryla sousedními stanicemi. Lidé se tak stále v případě potřeby mohou dovolat té správné stanici, která jim pomůže. Stačí mít v mobilu aplikaci Zvíře v nouzi anebo se podívat na stejnojmenný web.

Národní síť záchranných stanic v předtuše blížících se ekonomických trablů rozjela před koncem roku dárcovskou kampaň – viz třeba https://native.seznamzpravy.cz/zvirata-potrebuji-vasi-pomoc/. Ta jim doposud vynesla 1,5 milionu Kč. Jsou to zatím téměř jediné peníze, které na tento rok stanice mají jisté. Na zajištění základního provozu, během kterého ošetří více jak 30 tisíc zvířat, však stanice potřebují celkem 70 milionů Kč! Těžko říci, jak moc letos pomůže stát, kraje a obce, od kterých v normálních letech proudila podpora ve výši až 50 milionů Kč.

Hned 1. leden 2022 byl pro stanice typický. Dle centrální evidence Národní sítě bylo přijato celkem 7 zvířat, z toho 5 těžce zraněných. Kočkou pokousaný strakapoud z Proboštova, na elektrickém sloupu popálené káně z Křelovic a vlakem sražený chráněný výr velký od Žihle jsou již po smrti. V Huslíku bojují o život labutě s roztříštěnou nohou. Další labuť po nárazu do drátů elektrického vedení u Rokycan se už vzpamatovala a byla vypuštěna. Relativně dobře je na tom vysílený netopýr hvízdavý, kterého na Nový rok nalezli ve vaně v jedné domácnosti v Liberci a probuzený, zmatený a zřejmě nemocný ježek nalezený v Klučově. Nic moc veselého na úvod roku, ale na to jsou lidé ze záchranných stanic zvyklí. Co je horší, je vize, že rychle dojdou peníze nutné k tomu, aby aspoň ta zvířata, která mají šanci přežít a vrátit se do přírody, skutečně přežila!

Podpořit činnost záchranných stanic můžete prostřednictvím veřejné sbírky Zvíře v nouzi. Finanční prostředky zasílejte prosím na číslo sbírkového účtu: 33553322/0800. Chcete-li udělat radost i svým blízkým, zakupte pro ně dárcovský certifikát. Více informací na webu www.zvirevnouzi.cz a facebookových stránkách Zvíře v nouzi.

Generálním partnerem Národní sítě záchranných stanic je společnost Billa.