Záchranná stanice při ZOO Brno posílila Národní síť

Národní síť záchranných stanic se rozrostla o záchrannou stanici v Jinačovicích. Na ni se může nově obracet veřejnost při nálezu zraněného či jinak handicapovaného volně žijících živočicha na území obcí s rozšířenou působností Rosice a Kuřim. Na pohotovostním telefonu 702 137 837 pracovníci stanice zodpoví i případné dotazy týkající se volně žijících zvířat.
Záchranná stanice v Jinačovicích je součástí Zoologické zahrady Brno. Je proto spíše staronovým členem, neboť v téměř dvacetileté historii Národní sítě stála již na jejím počátku. „Dlouholetá tradice záchranné stanice byla přerušena v polovině roku 2011, kdy na základě změny veterinárních předpisů bylo nutné oddělit zvířata exotická od zvířat z volné přírody. Pro účely záchranné stanice bylo opraveno a nově vybaveno bývalé pracoviště Veterinární a farmaceutické univerzity Brno v Jinačovicích,“ uvádí mluvčí ZOO Brno, Monika Brindzáková.
Stejně jako ostatní záchranné stanice si i záchranná stanice v Jinačovicích klade za cíl provozovat kvalitní zařízení, které pomůže co největšímu počtu živočichů a zároveň informuje veřejnost o volně žijících živočiších a vlivu lidí na ně.
Jinačovická stanice je jednatřicátou stanicí Národní sítě a stejný počet je již zvířat, o která stanice Národní sítě od počátku roku pečovala či pečují. Činnost Národní sítě záchranných stanic, která pokrývá celé území České republiky, koordinuje Český svaz ochránců přírody. Pokud tedy potřebujete radu či pomoc s volně žijícím živočichem na kterémkoli místě naši země, vždy je vám některá z nich k dispozici. Kontakty na záchranné stanice naleznete pod odkazem www.zachranazvirat.cz.