Záchranné stanice již pomohly první stovce zvířat!

Národní síť záchranných stanic, která zajišťuje v ČR péči o volně žijící zvířata v nouzi, má od nového roku on-line evidenci k registraci přijímaných zvířat. Díky ní Český svaz ochránců přírody, který je koordinátorem Sítě, vidí aktuální pohyby zvířat v jednotlivých stanicích. A dnes už je to tedy 100 zvířat, která od nového roku prošla rukama pracovníků stanic a byla do databáze zaevidována.

„Podobný start do nového roku jsme nečekali, avšak mírné počasí nahrává úrazům zvířat, jako jsou střety s dopravou, nárazy do prosklených ploch nebo jsou přijímána probouzející se zvířata, která by měla v těchto zimních dnech spát. Nejčastějšími pacienty jsou nyní labutě a netopýři,“ doplňuje koordinátorka stanic, Zdeňka Nezmeškalová. „Vzhledem k dlouhotrvajícímu trendu nárůstu příjmu živočichů (15636  v roce 2013, 16383 v roce 2014, pro rok 2015 ještě není znám celkový součet, ale určitě se bude blížit či dosáhne 20000!), odhadujeme, že ke konci měsíce už překročíme první tisícovku,“ dodává.

Hned šestého ledna vyjížděla záchranná stanice v Huslíku u Poděbrad k ošklivé „nehodě“. Při kácení stromu byl zraněn i puštík, který strom využíval, jako svůj úkryt. Díky kácení utrpěl zlomeninu pažní kosti levého křídla a jeho návrat do volné přírody je, i přes včasnou odbornou pomoc, nejistý.

Výstupy ze statistik však ochranáře vůbec netěší, zvláště když pak v čase mláďat neví, kde jim hlava stojí. Nepopiratelnou skutečností totiž zvláště u mláďat je, že většina zvířat, která projdou rukama pracovníků záchranných stanic, se tam dostala přímo či nepřímo vinou člověka. Nejčastějšími důvody příjmu (po mláďatech) jsou zranění – dopravou, nárazy do prosklených ploch, popálením o elektrická vedení, ale také pády do nejrůznějších jímek, šachet či komínů. Přibývá vodních ptáků omotaných rybářskými vlasci či poraněných od rybářských háčků. Obrovský je nárůst příjmů zvířat, která se ocitla na nevhodném místě – zálety netopýrů do bytů, kachní rodinky v uzavřených vnitroblocích, atd.  Sami ochranáři nemají možnost tento trend změnit, to je problém nás všech.

Pokud vám není lhostejný osud zraněných volně žijících živočichů, můžete poskytnout finanční dar na konto  veřejné sbírky Zvíře v nouzi číslo: 33 55 33 22/0800 nebo poslat dárcovskou SMS ve tvaru DMS ZVIREVNOUZI na číslo 87777 (platí pro všechny operátory, účtování DMS: 30 Kč, příjemce obdrží 28,50 Kč, službu provozuje Fórum dárců). Více informací naleznete na www.zvirevnouzi.cz .