Záchranné stanice se rekonstruují, finančně pomáhají Lesy České republiky

Voliéry, oplocení, ošetřovny, karantény, zázemí pro zaměstnance nebo přednáškové místnosti je potřeba v záchranných stanicích pro volně žijící živočichy neustále udržovat. Daří se to zejména díky dvacetileté podpoře státního podniku Lesy České republiky. Letos se tak opět rekonstruovaly budovy a zařízení v několika stanicích v zemi.
Český svaz ochránců přírody už dvě desetiletí čerpá finanční podporu od státního podniku Lesy České republiky – v posledních letech 1,5 milionu korun. Půl milionu připadá záchranným stanicím. I proto bylo možné řadu zařízení letos opravit. „Starat se o zvířata v nouzi a enviromentální vzdělávání dětí i dospělých, to je činnost, které si vážím a která si podporu zaslouží,“ řekl generální ředitel Lesů ČR Josef Vojáček.
Jaroměřská záchranná stanice provozuje nejen záchrannou stanici, ale působí také na veřejnost. Snaží se o to, aby lidé cítili odpovědnost za to, co se v naší přírodě děje a že to mohou sami ovlivnit. Bez kvalitního zázemí pro personál stanice, tedy bez šaten, přípravny krmiv i vymezené karantény, nebo přednáškové místnosti pro návštěvníky se jaroměřští neobejdou. Za poslední roky se vzhledem ke katastrofickému stavu střešní krytiny a následným škodám na stropech a stěnách stala potřeba opravit střechu hlavního objektu záchranné stanice akutní. Loni hlavní rekonstrukci střechy museli odložit a vyřešit zatékání provizorně, letos jim voda stihla vyplavit ještě přednáškovou místnost. Díky podpoře Lesů ČR se ve stanici opravila část střechy a rekonstruovalo se šest voliér pro různé druhy ptáků. Nový domov tak má trvale handicapovaný kulíšek nejmenší, který se do stanice dostal po střetu s automobilem, a do přírody se už nemůže vrátit. Jelikož jsou v Jaroměři šikovní, část prací si zajistili svépomocí a z projektu byl zafinancován téměř jen materiál.
Díky společnému programu ČSOP a Lesů ČR se letos také vyměnily oplůtky u expozice živých zvířat v záchranné stanici Bartošovice. Klubovna, ekocentrum a ošetřovna hlavní budovy záchranné stanice dostaly novou střechu ve stanici Vendolí. V záchranné stanici Makov provedli celkovou rekonstrukci karanténních voliér. V záchranné stanici ve Stránském vyrostla voliéra pro zpěvné ptáky. Český svaz ochránců přírody založil a koordinuje Národní síť záchranných stanic.