Záchrannou stanici a ekocentrum ve Spáleném Poříčí navštívil pan ministr

V pondělí 25. září zavítal do záchranné stanice a ekocentra ČSOP ve Spáleném Poříčí ministr životního prostředí pan Petr Hladík s dalšími hosty. Pan ministr si stanici pečlivě prohlédl, pohovořil s pracovníky záchranné stanice a ekocentra o jejich záslužné a náročné práci, s jakými obtížemi zápolí a co by jim mohlo pomoci, ať už při činnosti záchranné stanice, či při provozu ekocentra a osvětové a vzdělávací činnosti i práci s dětmi. Seznámil se s činností Národní sítě záchranných stanic a jejich nezastupitelné roli nejen při záchraně zvířat, ale také předcházení příčinám jejich zraňování lidskou činností a nezbytné osvětě. Hovořilo se také o tom, jak by bylo možné zlepšit možnosti finanční podpory, aby ji možné zdárně využít. Na závěr návštěvy pan ministr vypustil do volné přírody káni, kterou se v záchranné stanici podařilo vyléčit. Děkujeme za milou návštěvu.