Český svaz ochránců přírody už desátým rokem vykupuje cenné přírodní pozemky, aby je ochránil pro budoucí generace.  Z téměř devadesáti dosud vykoupených hektarů je více jak třetina (32 ha) luk.

Ochrana luk je specifická tím, že ji na rozdíl třeba od lesa nelze nechat v bezzásahovém režimu. Nevznikla by žádná „pralouka“, zarostla by za několik let křovím a po všech rostlinách a živočiších, kteří mají na loukách svůj domov, by bylo veta. Louky vznikly staletou činností člověka a pouze díky pravidelnému kosení či spásání mají šanci přežít. Na druhou stranu, těm nejvzácnějším druhům nevyhovuje ani příliš intenzivní péče – chemie, těžká zemědělská technika či mnohohlavá stáda dobytka.  

Je tedy logické, že nejzachovalejší louky jsou takové, které nedovolovaly v posledních desetiletích příliš intenzivní hospodaření – vesměs buď hodně vlhké, podmáčené louky, nebo naopak extrémně suché, kamenité svahy. Anebo louky špatně dostupné.  A je také pochopitelné, že právě o tyto louky, z kterých není žádný hospodářský užitek, ztrácejí vlastníci zájem a hrozí jim zánik. Právě na takové lokality se především zaměřuje kampaň Českého svazu ochránců přírody Místo pro přírodu.

Výkupem pozemků však záchrana luk nekončí, ale začíná. Stejně jako každoročně, i letos vyrazili desítky dobrovolníků s kosami či křovinořezy kosit tyto nenápadné perly přírody, abychom mohli i nadále obdivovat orchideje, hlaváčky či divoké kosatce, modrásky a babočky… Převážně jde o členy pozemkových spolků – místních sdružení, které o lokality pečují, pomáhají však i studenti, zaměstnanci některých firem či prostě lidé, kteří chtějí alespoň pár dní svého volna věnovat něčemu užitečnému.  Všem těmto patří obrovský dík!
Asi nejkrásnější vlhké louky, které byly v rámci kampaně Místo pro přírodu vykoupeny, jsou Bělá na Prostějovsku a Střelenská louka na Teplicku. Na obou můžeme díky pravidelné péči zjara vidět mimo jiné růžové orchideje prstnatce májové či bílé chmýří suchopýrů, na Bělé navíc žluté upolíny, zatímco na Střelné může dobrý pozorovatel objevit drobnou velmi vzácnou kapradinku hadilku obecnou. Menší mokřadní louky pak najdeme na Podblanicku (Jinošovské údolí, Na Pramenech).

Louky na Kamenci na Rokycansko jsou proslulé několika vzácnými druhy modrásků a dalších motýlů.

Perlami mezi stepními lokalitami jsou Lipiny a Zázmoníky na jižní Moravě – na strmé svahy se díky pravidelnému kosení (Zázmoníky), respektive pastvě (Lipiny) postupně vrací ohromné množství rostlin i hmyzu. Podobný charakter má i Milská stráň na Rakovnicku, známá především bohatým výskytem velikých orchidejí vstavačů nachových.
Louky podél Hamerského potoka v Jindřišském údolí na Jindřichohradecku byly ještě donedávna převážně zarostlé chrasticí rákosovou. Několik let pastvy udělalo zázraky, dnes jsou i ony plné květin. Květnatou louku se povedlo vrátit na kdysi rozorané a intenzivně obdělávané pozemky v Krajině útulné na Frýdlantsku, návrat lučních květin pomocí výkupů umožňujeme i na bývalá pole v nivě řeky Moravy ve Vlčím Hrdle na Bzenecku.

Více informací naleznete na www.mistoproprirodu.cz. Další záchranné výkupy můžete podpořit příspěvkem na konto veřejné sbírky Místo pro přírodu 9999922/0800.