Zahrady soutěží, která bude nejživější

Od pátku 21. do středy 26. 12. proběhne v celé České republice další kolo soutěže Živá zahrada. Tu pořádá Český svaz ochránců přírody už devátým rokem. Cílem je ukázat lidem, jak přizpůsobovat zahrady  i pro život divokých zvířat. V zimním kole se pozorují pouze ptáci, v jarním kole pak i další skupiny živočichů. Živá zahrada však zároveň přináší cenné údaje o stavu populací mnoha druhů živočichů. Do projektu se již zapojilo téměř 900 zahrad.

Projekt Živá zahrada je určen laické veřejnosti. Účast v něm nevyžaduje žádné odborné znalosti. Úplně stačí umět poznat ty nejběžnější druhy zvířat. Zimní kolo projektu, které začne zítra, je zaměřené jen na sledování ptáků. Uživatelé zahrad mají dovoleno snažit se přilákat ptáky na zahradu prakticky jakýmkoliv způsobem, nejlépe samozřejmě předkládáním potravy na ptačím krmítku. Ptáky, které v daném období na zahradě uvidí, pak zaznamenávají do mapovací karty. Do ní uvedou i základní parametry pozorované zahrady. Noví účastníci soutěže jsou vítáni. Není nutné se přihlašovat, stačí vyplnit a odeslat mapovací kartu se zaznamenanými pozorováními.

Mapovací kartu lze stáhnout na internetu  na www.zivazahrada.cz. Zde lze dokonce vyplnit požadované údaje i online.  Výsledná pozorování se obodují. Body za jednotlivá kola soutěže se sčítají a kdo během tří let obdrží 50 a více bodů, získá titul Živá zahrada. Tento titul v minulosti obdrželo už více jak 40 zahrad.