Zahrady tento víkend soutěží, která bude nejživější.

Ode dneška do neděle 26. 5. proběhne jarní kolo soutěže Živá zahrada. Vyhraje ten, kdo napozoruje na své zahradě nejvíce divokých zvířat. Český svaz ochránců přírody tímto projektem upozorňuje na stále větší úbytek živočichů dříve běžně žijících v blízkosti lidí. Živá zahrada zároveň přináší cenné údaje o stavu populací mnoha druhů živočichů. Do projektu, který dnes slaví 10 let svého trvání, se již zapojilo více jak 1000 zahrad.

Projekt Živá zahrada je určen laické veřejnosti. Účast v něm nevyžaduje žádné odborné znalosti. Úplně stačí umět poznat ty nejběžnější druhy zvířat. Jarní kolo, které začíná dnes a potrvá do neděle, je zaměřené na sledování motýlů, čmeláků, žab, plazů, běžných druhů ptáků, ježků a myšovitých. Uživatelé zahrad mají dovoleno přilákat tato zvířata na zahradu prakticky jakýmkoliv způsobem, nejlépe samozřejmě změnou rostlinné skladby a šetrnější péčí o ni. Soutěž Živá zahrada je proto dlouhodobá, některé živočichy se podaří přilákat teprve po několikaletém úsilí. Divoká zvířata, které v daném období na zahradě uvidí, soutěžící zaznamenávají do mapovací karty. Do ní uvedou i základní parametry pozorované zahrady. Ozkoušet si, jak je na tom s biodiverzitou právě ta jeho zahrada, si může každý. Není nutné se přihlašovat, stačí vyplnit a odeslat mapovací kartu se zaznamenanými pozorováními. Mapovací kartu na požádání zašle Český svaz ochránců přírody a na www.zivazahrada.cz lze dokonce vyplnit všechny požadované údaje online. Výsledná pozorování se obodují. Body za jednotlivá kola soutěže se sčítají a kdo během tří let obdrží 50 a více bodů, získá titul Živá zahrada. Tento titul v minulosti obdrželo už více jak 50 zahrad.