Zasedala Čestná rada ČSOP

V Praze se konalo zasedání Čestné rady ČSOP, pod vedením jejího předsedy prof. RNDr. Bedřicha Moldana, CSc., dr.h.c.
Mluvilo se mimo jiné o tom, co se ČSOP v letošním roce podařilo, o vznikajícím Strategickém plánu ČSOP (který realizujeme s podporou Nadace ČEZ), o prezentaci Svazu či o problematice újmy za omezení hospodaření z důvodu ochrany přírody.
Členy Čestné rady ČSOP jsou z významné osobnosti v oblasti ochrany přírody. Čestná rada pomáhá rozvíjet, propagovat a prosazovat činnost a zájmy ČSOP.