Ze sedmi přežilo jediné!

(Praha, Střední Čechy, 1. 9. 2016) Záchranná akce na pomoc ohroženým motákům lužním proběhla na Benešovsku. Z rekordních sedmi hnízd vzácného dravce přežilo nakonec jediné. A i to se muselo stěhovat do bezpečí. Bez zásahu ochránců přírody by motáci lužní na Benešovsku nevyhnízdili.

Doslova drama připomíná čtení zprávy z akce na mapování a ochranu motáků lužních na Benešovsku. Ochraně těchto dravých ptáků, kteří k nám přilétají hnízdit ze svých vzdálených zimovišť v tropické a jižní Africe, se věnují místní členové Českého svazu ochránců přírody již řadu let. Motáci lužní musejí na svých tahových cestách mezi hnízdišti a zimovišti překonat značné vzdálenosti a hrozí jim při tom mnohá nebezpečí, od nepříznivého počasí počínaje po hlavně pušek střelců v jižní Evropě konče. A nemají vyhráno ani u nás.

V letošním roce se ochráncům přírody podařilo na Benešovsku najít celkem 7 hnízd. Zpočátku to tak vypadalo na nejúspěšnější výsledek v historii sledování motáků lužních v regionu. Čtyři páry zahnízdily na zemi v přirozených biotopech, další tři pak v lánech obilí. Během června však byla tři hnízda vyplavena přívalovými dešti. Další dvě hnízda byla napadena predátorem již na začátku hnízdění při snášení vajec, tedy dříve než se dalo začít s jejich ochranou. Na dalším hnízdě bylo nalezeno 1 mládě ve věku cca 12 dní. Toto hnízdo bylo následně oploceno proti predátorům, jako je prase divoké, kuna nebo liška. Mládě však bylo později nalezeno mrtvé. Zůstalo tak poslední hnízdo se třemi mláďaty schované v obilném poli. Zde pro změnu hrozilo nebezpečí, že bude zničené během sklizně. Proto bylo odborníky opatrně přemístěno asi o 120 m dál na mez, kde jej kryly kopřivy a ostružiní. Nové místo bylo navíc ještě oploceno. Rodiče v přestěhovaném hnízdě všechna tři mláďata dokrmili a úspěšně vyvedli. V celé republice se odhaduje početnost motáků lužních na 80 až 120 párů.

Mapování a ochrana motáků lužních na Benešovsku proběhly s finanční podporou od Národního programu Českého svazu ochránců přírody Ochrana biodiverzity. Generálním partnerem tohoto programu jsou Lesy České republiky, s.p., program pravidelně podporuje i Ministerstvo životního prostředí ČR.