Ze Šumavy až na Alpy – Český svaz ochránců přírody obnovil Alpskou vyhlídku

Borová Lada; 1. listopadu 2018: Nedaleko obce Borová Lada, v centrální části chráněné krajinné oblasti Šumava, leží v nadmořské výšce 1 070 metrů nad mořem Alpská vyhlídka, ze které lze za příznivého počasí dohlédnout až na alpské vrcholky. Český svaz ochránců přírody (ČSOP) letos tuto vyhlídku v rámci programu NET4GAS Blíž přírodě obnovil a doplnil o nové prvky.

Alpskou vyhlídku pod Bukovcem najdeme poblíž komunikace Lipka – Borová Lada, nedaleko zaniklé osady Švajglova Lada. Pohledem do údolí se návštěvníkům otevře výhled na šumavské zalesněné vrcholy, louky a pastviny, údolí Teplé Vltavy, za dobrého počasí lze pozorovat i vrcholky 150 kilometrů vzdáleného vápencového pohoří Totes Gebirge s majestátným Gross Prielem.

Místo ovšem není zajímavé jen samotným výhledem. V okolí se vyskytuje několik chráněných rostlin –  ve vlhčích partiích luk rostou orchideje prstnatce májové, v lesních lemech je možné najít kruštíky širolisté. Na sušších místech pak upoutá svými žlutými květy léčivka prha arnika. Typickými zvířecími zástupci lesnaté krajiny jsou například jelen lesní či datel černý, území je dokonce teritoriem chráněného rysa ostrovida. Podmáčené části luk jsou hnízdištěm bekasiny otavní. Na vyhřátých místech je možné zahlédnout našeho jediného jedovatého hada, zmiji obecnou.

Za návštěvu zde určitě stojí i nedaleko ležící Vlčí kámen, památník „poslednímu“ zastřelenému vlkovi v Čechách v roce 1874, pramen řeky Volyňky či dva památné stromy – buk lesní a lípa velkolistá – s úctyhodnými rozměry.

„Alpská vyhlídka byla založena zaměstnanci Správy chráněné krajinné oblasti Šumava v roce 1978. Stála zde lavice a stůl s panoramatickou cedulí. Původní cedule byla vygravírovaná, to znamená, že siluety kopců a Alp byly do dřeva vypáleny. Tuto ceduli později nahradila v roce 1989 železná deska, do které byly obrysy kopců a hor vyryty,“ říká Jakub Hromas, předseda základní organizace ČSOP Šumava. „Během let se na dřevěných prvcích Alpské vyhlídky začal projevovat zub času, a tak bylo vhodné jednotlivé prvky nahradit novými. Proto jsme s našimi členy obnovili stůl a dřevěné lavice a místo doplnili o infotabuli s místními zajímavostmi a ceduli s panoramatickou fotografií, takže je opět možné se při výhledu dobře orientovat v okolním terénu, “ upřesňuje Jakub Hromas.

Alpská vyhlídka se nachází na odbočce červené turistické značky zhruba 1 km od rozcestí Švajglova Lada, ležící na silnici mezi obcemi Lipka a Borová Lada. Jde o 93. lokalitu zpřístupněnou ČSOP v rámci programu NET4GAS Blíž přírodě, jehož prostřednictvím již dvanáctým rokem společnost NET4GAS podporuje projekty v oblasti ochrany přírody po celé České republice. V Jihočeském kraji ČSOP díky tomuto programu přiblížil veřejnosti již celkem šest zajímavých přírodních lokalit.