­­
U příležitosti Dne Země 2011 Český svaz ochránců přírody (ČSOP) v pražské Michli dnes pro veřejnost otevřel novou zahradu. Návštěvníci na ní spatří nejrůznější způsoby, kterými lze do blízkosti lidských obydlí přilákat volně žijící (divoké) živočichy. Zahrada bude veřejnosti otevřena v pracovní dny od 9 do 16 hodin. Koncepce zahrady vychází z programu Živá zahrada, který ČSOP zahájil před 7 lety. 

Český svaz ochránců přírody v roce 2004 zahájil nový program nazvaný Živá zahrada. Jeho cílem je motivovat veřejnost k úpravám svých zahrad i pro potřeby volně žijících živočichů. Prostřednictvím Živé zahrady se tak alespoň částečně vrací příroda zpět do blízkosti člověka. Živá zahrada je dlouhodobá, volně koncipovaná soutěž pro širokou veřejnost. Se svou zahradou se může přihlásit prakticky kdokoliv. Soutěžící na svém pozemku sledují v daných termínech dvakrát ročně výskyt vybraných druhů živočichů, svá pozorování zaznamenávají do mapovací karty. Bodové ohodnocení je pak úměrné počtu pozorovaných živočichů. Zahrady účastníků, kterým se během 3 let podaří získat stanovený počet bodů, získávají titul Živá zahrada. Soutěž je dlouhodobá, proto může soutěžící svoji zahradu postupně přizpůsobovat tak, aby na ní živočichy přilákal. Účastníci dostávají pravidelně rady, jak na to. Více informací naleznete na: www.zivazahrada.cz. Nejbližší soutěžní termín bude od 20. do 22. května 2011.

Zahrada s ukázkovými prvky byla vybudována s podporou Hlavního města Prahy v areálu Domu ochránců přírody v pražské Michli. Návštěvníci se na ní mohou seznámit například s nejrůznějšími typy umělých dutin – budek – sloužících jako úkryt a místo pro rozmnožování ptáků, netopýrů, čmeláků i jiných druhů hmyzu. Uvidí zde i jak má vypadat přírodě přátelské jezírko či kompost sloužící jako zimoviště plazů. Zahrada ukazuje i jak lze zabezpečit prvky, které přímo ohrožují životy zvířat jako jsou skleněné stěny či nádoby s vodou. Se zahradou sousedí i poradna a obchůdek, kde lze získat metodické tiskoviny či zakoupit budky nebo krmítka pro živočichy.

Více informací:
Petr Stýblo
Český svaz ochránců přírody
tel.: 222 516 115, 602 395 473
www.csop.cz