Český svaz ochránců přírody vykupuje ohrožené přírodní lokality. Finanční prostředky na výkupy získává od dárců ve své kampani Místo pro přírodu. Jednou z nejcennějších vykoupených lokalit je i Kamenec na Radnicku v západních Čechách. Vyskytují se zde vzácné druhy hmyzu chráněné Evropskou unií. Dnešním výkupem jsme toto území rozšířili o 1,3 hektaru.

Lokalita Kamenec je unikátní zejména výskytem vzácných druhů hmyzu. Výskyt dvou druhů celoevropsky chráněných motýlů – modráska bahenního a modráska očkovaného – jí zajistil místo na seznamu evropsky významných lokalit soustavy Natura 2000. Pozoruhodných zástupců hmyzí říše zde žije ale mnohem více. Většina z nich ani nemá česká jména. Třeba mandelinka Chrysomela cerealis, která zde má jedinou lokalitu v západních Čechách, či dva její příbuzní – kryptohlavové – známí v západních Čechách z pouhých tří lokalit.

Kamenec je ohrožený především tím, že se o něj  dlouhé roky nikdo nestará. Lokalita, kde se dříve páslo, sedláci kosili louky či obhospodařovali malá políčka, zarůstá. A právě na občasném kosení či spásání je většina vzácných hmyzích druhů závislá. Rozhodně však není možné vzít sekačku a posekat vše během jednoho dne od severu až k jihu. Hmyz potřebuje krajinu jako mozaiku. Komplikované? Ne, pouze trochu pracné. Ne každý je ochotný se takto o své pozemky starat. Právě proto, aby bylo možné takovouto péči lokalitě zajistit, rozhodl se Český svaz ochránců přírody pozemky u Kamence postupně vykupovat.

ČSOP v rámci kampaně Místo pro přírodu za pět let její existence vykoupil již 45 hektarů pozemků na dvanácti lokalitách po celé České republice.

Cenná a ohrožená místa naší přírody ČSOP vykupuje za peníze, které za tímto účelem dostává od stovek drobných dárců. Právě těmto lidem patří největší dík, že v našem okolí stále ještě přežívají vzácní živočichové, že mnohé rostliny neznáme pouze z knížek, že je stále kam jít na procházku. Řada dalších míst na naši pomoc však stále ještě čeká. I vy můžete kampaň Místo pro přírodu podpořit finančním darem, zaslaným na účet veřejné sbírky 9999922/0800. Bližší informace naleznete na www.mistoproprirodu.cz.

Bližší informace: 
Jan Moravec
koordinátor kampaně Místo pro přírodu
tel.:  777 063 340

Generálním partnerem kampaně Místo pro přírodu je Metrostav, a.s.