Zvíře v nouzi: díky za podporu, jedeme dál!

Zvíře v nouzi je sbírka zaměřená na pomoc zraněným divokým zvířatům. 1. prosince vstoupila tato sbírka zastřešovaná Českým svazem ochránců přírody (ČSOP) do desátého roku svého života. Jde o úspěšnou sbírku, vždyť od drobných dárců jen za poslední 3 roky vybrala téměř 3,5 milionu Kč. Jenže za toto období náklady na odbornou péči o cca 40 tisíc zvířat (více jak polovinu se podařilo zachránit) přijatých Národní sítí záchranných stanic jsou třicetinásobné!
V tomto období už se vyléčení pacienti do přírody nevypouštějí, musí počkat v záchranných stanicích na jaro. Nová zvířata v nouzi však stanice přijímají nepřetržitě. Když na krajinu padne dlouhodobá ledová pokrývka bránící přístupu k potravě, vysílených jedinců do stanic rychle přibývá. Náklady záchranářů na výjezdy, veterinární ošetření a krmení pacientů prudce rostou. Finanční zdroje Národní sítě záchranných stanic jsou přitom omezené. Když se zadaří tak, jako v tomto roce, státní dotace uhradí až 40% nákladů na péči o zvířata, kraje a obce pak dalších 40%. Na příští rok je však dotace MŽP plánována v třetinové výši ve srovnání s letoškem či loňskem! 
Zvířata přibývají, ceny rostou a náklady stanic s nimi. Záchranáři zvířat musí stále více času věnovat nikoliv svým pacientům, nýbrž shánění peněz.  Proto nyní  v čase předvánočním nabízí ČSOP jako možnou formu podpory sbírky Zvíře v nouzi zakoupení vánočního dárku pro vybrané zvířecí pacienty. Více informací o vánočních darovacích certifikátech je na http://www.zvirevnouzi.cz/sbirka-zvire-v-nouzi/darovaci-certifikat/ .  Nebuďte lhostejní k utrpení zvířat! Zakupte si vánoční darovací certifikát nebo jen prostě přispějte na účet sbírky Zvíře v nouzi č. 33553322/0800. Děkujeme.
Petr Stýblo, Český svaz ochránců přírodykontakt: 602395473
podrobnosti o záchranných stanicích: www.zvirevnouzi.cz